REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

152 tys. zł dla zgierskich szkół na utworzenie ekopracowni!

Cztery zgierskie placówki oświatowe uzyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni. Dotację na ten cel otrzymają w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia”, który rozstrzygnięty został 26 czerwca 2014 r.

Dofinansowanie uzyskały: 

  1. Gimnazjum nr 3 w Zgierzu– 40 000 zł.
  2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu – 40 000 zł.
  3. Gimnazjum nr 2 w Zgierzu – 40 000 zł.
  4. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu – 32 000 zł.

Pieniądze przeznaczone zostaną na utworzenie nowoczesnych pracowni oraz na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych i kół zainteresowań. Ponadto, opracowane zostaną programy edukacyjne na rok szkolny 2014/2015.

W tegorocznej edycji konkursu złożono 403 wnioski. Zarząd WFOŚiGW przyznał dofinansowanie dla 236 projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym przez Kolegium Konkursowe. Celem konkursu było dofinansowanie najlepszych projektów polegających na utworzeniu bądź zmodernizowaniu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych. O wsparcie mogły się ubiegać szkoły podstawowe (klasy IV-VI), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z terenu województwa łódzkiego, reprezentowane przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Inne

Ciekawe artykuły