REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejsze:

Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Ratownictwo Medyczne (Pogotowie Ratunkowe): 999
Straż Miejska: 986
Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 42 715 12 96