REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Będzie całkiem nowy park

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się wycinka drzew w Parku Miejskim w Zgierzu. W miejsce tych starych i chorych posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Działania związane są z realizacją projektu Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza współfinansowanego ze środków europejskich. Do tej pory w ramach projektu udało się zrewitalizować ogród Centrum Kultury Dziecka. Trwają także prace przy przebudowie wschodniej części pl. Jana Kilińskiego. Po wycince parkowych drzew, która zakończyć ma się 28 lutego 2014 r. rozpoczną się właściwe prace nad rewitalizacją parku zmierzające do utworzenia Centrum Rekreacji Rodzinnej.

W ramach projektu powstanie pieszo-rowerowa promenada wokół stawu Cylkego. Dotychczasowe ścieżki dla pieszych zostaną zmodernizowane. Powstaną także nowe, utwardzone ścieżki dla pieszych i rowerzystów wraz z małą architekturą. Istniejąca nawierzchnia parkingowa zostanie wyremontowana. Wydzielenie zostaną również nowe miejsca parkingowe. Obecny plac zabaw dla dzieci zostanie przebudowany, powstaną nowe miejsca zabaw dla dzieci z niezbędną infrastrukturą oraz z małą architekturą i ogrodzeniem.
 
Projekt obejmie także wykonanie przyłączy energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych m.in. dla potrzeb toalet publicznych. Na koniec zrewitalizowane mają być obszary zielone.
 
Całkiem nowego Parku Miejskiego możemy się spodziewać jesienią tego roku.

Inne

Ciekawe artykuły