REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie

 Jesienią do dyspozycji mieszkańców Gieczna oddane zostanie miejsce, w którym będą mogli organizować imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe. Powstaje ono właśnie przy ul. Sportowej 3. 

 
Inwestycja, której zakończenie planowane jest na 30 września, obejmuje swoim zakresem przede wszystkim rozbudowę i adaptację budynku gospodarczego, prace elewacyjne, budowę drogi i parkingu na terenie przyszłego Centrum Aktywizacji, zamontowanie ogrodzenia z furtką oraz wyposażenie budynku w centralne ogrzewanie, wentylację, instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową i uziemiającą, podgrzewacze wody i przyłącze wod.-kan. Zostanie również zakupione i zamontowane wyposażenie obiektu niezbędne do spełniania jego funkcji: meble, wyposażenie kuchni, szatni dla zawodników oraz pokoju administracyjnego. 
 
Inwestycja realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych. Projekt ,,Stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej we wsi Gieczno” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Inne

Ciekawe artykuły

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od

Kultura, historia i tradycja w Łódzkiem

Muzea zajmują w polskiej tradycji znaczące miejsce. Gromadzą i przechowują materialne świadectwa historii i kultury oraz dorobek artystyczny naszych przodków. Ekspozycje muzealne stanowią świadectwo minionych

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak