REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej w Giecznie

 Jesienią do dyspozycji mieszkańców Gieczna oddane zostanie miejsce, w którym będą mogli organizować imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe. Powstaje ono właśnie przy ul. Sportowej 3. 

 
Inwestycja, której zakończenie planowane jest na 30 września, obejmuje swoim zakresem przede wszystkim rozbudowę i adaptację budynku gospodarczego, prace elewacyjne, budowę drogi i parkingu na terenie przyszłego Centrum Aktywizacji, zamontowanie ogrodzenia z furtką oraz wyposażenie budynku w centralne ogrzewanie, wentylację, instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową i uziemiającą, podgrzewacze wody i przyłącze wod.-kan. Zostanie również zakupione i zamontowane wyposażenie obiektu niezbędne do spełniania jego funkcji: meble, wyposażenie kuchni, szatni dla zawodników oraz pokoju administracyjnego. 
 
Inwestycja realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych. Projekt ,,Stworzenie Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej i Sportowej we wsi Gieczno” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Inne

Ciekawe artykuły