REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dalsze rozmowy w sprawie linii 46 – bez Łodzi

Wobec braku porozumienia z Łodzią pozostałe gminy, przez tereny których przebiega linia 46 chcą wypracować własne rozwiązanie mające na celu utrzymanie połączeń tramwajowych. Niestety, pasażerów najprawdopodobniej czekać będzie przesiadka na Helenówku.

Przedstawiona przez Miasto Łódź propozycja dalszego funkcjonowania linii 46 w oparciu o tabor MPK Łódź Sp. z o.o. nie zadawala zgierskiego samorządu, a negocjacje toczące się w tej sprawie nie doprowadziły do rozwiązania spornych kwestii. Ostatnie merytoryczne spotkanie zespołu roboczego powołanego do wypracowania porozumienia miało miejsce 18 lipca 2011 r. Stanowisko Gminy Miasta Zgierza dotyczące propozycji MPK Spółka z o.o. przesłane zostało do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w dniu 28 lipca 2011 r. Zdaniem władz Zgierza od tego czasu Miasto Łódź nie wykazało żadnej inicjatywy w celu zbliżenia stanowisk czy też rozwiązania kwestii spornych.

Miasto Łódź na Walnym Zgromadzeniu Wspólników MKT Spółka z o.o. w Łodzi odbytym w dniu 7 września 2011 roku odmówiło przedstawienia jasnych deklaracji w zakresie dalszego swego udziału w MKT Spółka z o.o. w Łodzi, budowy punktu przesiadkowego i dzierżawy zajezdni na Helenówku – poinformował Grzegorz Leśniewicz, wiceprezydent Zgierza. – Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Miasto Zgierz, Gmina Zgierz, Gmina Ozorków oraz Miasto Ozorków w dniu 8 września 2011 r. zdecydowały o powołaniu zespołu roboczego mającego przygotować prawne i ekonomiczne zasady nowego porozumienia w sprawie realizacji usług z zakresu transportu zbiorowego realizowanego przez MKT Spółka z o.o. w Łodzi.

Obecnie rozważane są różne warianty kursowania linii 46. Możliwe, że od przyszłego roku tramwaje kursowałyby częściej w godzinach szczytu (tj. w godz. 5-9 i 14-17), a rzadziej w pozostałych porach dnia. Pod warunkiem oczywiście że, połączenie uda się zachować. Wszystko zależy od tego czy gminy z terenu powiatu zgierskiego wypracują własny pomył na utrzymanie tramwaju 46. Dobrą wiadomością jest, że solidarnie w kosztach finansowania linii chce partycypować gmina Ozorków (do tej pory poza porozumieniem). Niepewnie sprawa wygląda w przypadku gminy Zgierz. Jej nakład finansowy musiałby znacznie wzrosnąć w stosunku do obecnego, gdyż przez jej teren przebiega długi odcinek torów.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a