REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jeszcze więcej gorącej wody w Uniejowie

Rozrasta się kompleks geotermalny w Uniejowie w sąsiednim powiecie – poddębickim. W sobotę 16.04.2011 r. wmurowany został akt erekcyjny pod budowę krytych basenów, które wypełnione zostaną wodą z gorących źródeł. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na inwestycję ponad 30 mln zł.

Budowa basenów jest częścią potężnego programu realizowanego pod nazwą „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”. Jest to jeden z kluczowych projektów Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na lata 2007-2013. Jego łączna wartość wynosi 105 mln 882 tys. zł, a dofinansowanie unijne – przekazane przez zarząd województwa to 90 mln zł. W ramach inwestycji, oprócz kąpielisk, powstaną również drogi dojazdowe, kanalizacja, wodociąg, infrastruktura energetyczna, a także elektrociepłownia, wykorzystująca zasoby wody geotermalnej i biomasy.

Rozbudowa kompleksu termalno – basenowego polega na budowie: basenów krytych, zespołu odnowy biologicznej, klubu, dodatkowych basenów otwartych oraz na zagospodarowaniu terenu. Przy okazji wybudowana zostanie „Zagroda Młynarska” i zrekonstruowane będą zabytki, należące m.in. do Muzeum Etnograficznego w Wilamowie. Projekt wart jest 37 mln zł.
 
Rozpoczynamy dziś realizację wspaniałej inwestycji – podkreślił marszałek Witold Stępień. – Obserwacja zaangażowania mieszkańców, którzy ze szpadlami w rękach są gotowi pomóc w jej realizacji, pozwala zrozumieć, jak udało się burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi zebrać wokół siebie entuzjastów rozbudowy kompleksu. Wkrótce będzie on przyciągał do Uniejowa gości z całego kraju.
 
Marszałek nawiązał w ten sposób do tego, że przed uroczystościami każdy uczestnik spotkania otrzymał łopatę, aby móc rozpocząć inwestycję. Zostało ich rozdanych blisko 700. Wszyscy goście spotkania mają też już karnety na wejście do nowego obiektu.
 
W uroczystym rozpoczęciu budowy basenów, oprócz marszałka, uczestniczyli parlamentarzyści Ziemi Łódzkiej, członek zarządu województwa łódzkiego Marcin Bugajski, wicewojewoda Krystyna Ozga, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, a także poprzedni marszałkowie województwa, którzy przyczynili się do powstania uniejowskiego kompleksu: Stanisław Olas i Włodzimierz Fisiak.

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a