REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jubileuszowy piknik

Tegoroczny piknik integracyjny organizowany w Ozorkowie przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział w Łodzi, był wyjątkowo uroczysty za sprawą jubileuszu 25-lecia istnienia organizacji. Oprócz corocznych występów artystycznych i stoisk z artykułami rękodzielniczymi, stworzonymi przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych, były także życzenia składane na ręce prezes PSLCnP Haliny Chojnackiej. Stowarzyszenie, które ma siedzibę w Ozorkowie, ale swoimi działaniami obejmuje cały powiat zgierski, aktywnie wspiera rehabilitację osób chorujących na padaczkę, prowadzi Ośrodek Integracji Zawodowo-Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także Ośrodek Wsparcia Społecznego. Dzięki tak szerokiej działalności pomaga chorym, zapewniając jednocześnie wsparcie ich rodzinom lub opiekunom. Członkowie Stowarzyszenia zabiegają także o upowszechnienie wiedzy na temat padaczki, organizując konferencje naukowe lub oświatowe. Edukują rodziny chorych i nauczycieli, co to jest za choroba i jak się zachować w zetknięciu z osobą, która na nią cierpi. Organizując liczne festyny i imprezy, starają się integrować chorych z lokalną społecznością i walczyć z wykluczeniem. Podczas pikniku Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu Marta Pietrak-Kędzierawska podziękowali prezes Stowarzyszenia, a także wszystkim jego pracownikom i wolontariuszom za 25 lat poświęconych udzielaniu pomocy mieszkańcom powiatu zgierskiego. 

Inne

Ciekawe artykuły