REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Latarnicy zapalą cyfrowe światło dla Polski

Ruszyła realizacja "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu". (Pełna nazwa: Projekt systemowy – działanie na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, współfinansowany w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013). 
 
To największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w historii naszego kraju. 
 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) wspólnie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie", działając pod hasłem "Polska Cyfrowa Równych Szans", zamierza w ciągu dwóch lat dotrzeć z cyfrową edukacją do każdej z niemal 2500 polskich gmin. Ponadto drugim priorytetem działań prowadzonych przez MAC jest wspieranie samorządów i prowadzenie działań doradczych i szkoleniowych niezbędnych dla skutecznej realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce. Nasz kraj jest bowiem największym beneficjentem środków UE przeznaczonych na budowę szybkich sieci szerokopasmowych.
 
DLACZEGO TO WAŻNE DLA POLSKI
Jak wynika z ostatnich badań, fakt, że na niespełna 13 mln Polaków po 50 roku życia, prawie 10 mln nie korzysta z sieci, nie byłby aż tak społecznie ważną sprawą, gdyby nie to, że bycie internautą mocno przekłada się na jakość życia i pracy. Brak umiejętności korzystania z nowych technologii oznacza marginalizację, prowadzącą do cyfrowego wykluczenia. – Nie tylko coraz więcej można zrobić z pomocą Internetu, ale również coraz więcej można robić tylko przez Internet – tłumaczą eksperci Zespołu Warsztatów Analiz Socjologicznych, autorzy opracowania pt. "Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy świat". Jako dowód przytaczają kolejne dane, z których wynika, że internauci, w porównaniu do osób, które z sieci nie korzystają, mają wyższe zarobki, łatwiej dostają pracę, częściej podnoszą kwalifikacje i częściej awansują. Coraz więcej firm szuka pracowników tylko w sieci, coraz więcej imprez i wydarzeń kulturalnych ogłasza się tylko w Internecie. Internet to też – czasem wyłączne – medium wsparcia działań społecznych, obywatelskich i konsumenckich.
 
Warto podkreślić także ekonomiczny aspekt integracji cyfrowej. – W czasie kryzysu należy szukać "mądrych" oszczędności. Z badań PWC Polska wynika, że wyedukowane cyfrowo społeczeństwo oznacza miliardowe oszczędności dla budżetu. Wynikają one z racjonalnego administrowania, rozwoju e-handlu oraz e-usług i przedsiębiorczości – przekonuje Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".
 
WIEMY, JAK TO ZROBIĆ
Wyjątkowość działań w ramach "Polski Cyfrowej Równych Szans" polega na pomyśle, by głównymi beneficjentami projektu byli konkretni ludzie – "Latarnicy Polski Cyfrowej". W połowie 2012 roku skompletowana zostanie grupa 2600 "Latarników" (obecnie jest ich już 1420, część z nich przeszła już pilotażowe szkolenie), którzy swoim działaniem obejmą każdą gminę naszego kraju. – Nim jednak ruszą w Polskę zostaną kompleksowo przeszkoleni i uzbrojeni w materiały edukacyjne i środki dydaktyczne. Szkolenia obejmą nie tylko zagadnienia merytoryczne, ale także podstawy cyfrowej metodyki i dydaktyki – wyjaśnia Artur Krawczyk, sekretarz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".
 
Tak przygotowani "Latarnicy" wezmą udział w konkursie na opracowanie "Lokalnych Planów Edukacji Cyfrowej". – Dwieście najlepszych projektów może liczyć na sfinansowanie w ramach Projektu – dodaje Artur Krawczyk
 
Lista potencjalnych "Latarników" ciągle jest otwarta. – Chcemy zbudować grupę ponad 2600 aktywnych liderów działających lokalnie, lecz połączonych wspólną pasją. Poszukujemy ludzi, którzy będą umieć i chcieć pomóc innym w pokonaniu ich nieufności, obaw i barier psychicznych w zapoznaniu się praktycznymi korzyściami z poruszania się po cyfrowym świecie – mówi Krzysztof Głomb.
 
Ważnym elementem projektu będzie także uruchomienie Portalu Edukacji Cyfrowej. Za jego pośrednictwem „Latarnicy” będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów. – W gronie tutorów znajdą się między innymi: informatycy, psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, samorządowcy i wielu innych – tłumaczy Artur Krawczyk
 
EDUKACJA, A GDZIE ŚWIATŁOWODY?
Problemem polskich "wykluczonych" nie jest tylko dostęp do sieci, lecz głównie brak kompetencji. Internet już dziś jest dostępny nie tylko w takich miejscach jak biblioteki, ośrodki kultury, ale też w domach osób niekorzystających z sieci. 70,5 proc. Polaków 
w wieku powyżej 16 roku życia ma w domu dostęp do Internetu (73 proc. wszystkich Polaków). Jednak korzysta z niego tylko 60 proc. 
 
Nie chodzi zatem tylko o "bycie internautą", ale posiadanie umiejętności korzystania z sieci, które poprawiają jakość życia i pracy. Bez działań na rzecz ich rozwijania, pogłębi się rozwarstwienie społeczeństwa, a osoby pozbawione e-kompetencji będą wykluczone z możliwości dostępu do wielu dóbr i usług. Obecnie zaledwie 9,2 proc. Polaków w wieku 16+ posiada umiejętności obsługi podstawowych programów biurowych oraz korzystania z Internetu!
 
Wyniki badań wskazują że problemem przestaje być brak dostępu do sieci czy brak sprzętu. Największą barierą jest niski poziom kompetencji cyfrowych Polaków. To przede wszystkim kwestia nieświadomości, braku motywacji i wiedzy – przekonuje Magdalena Gaj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 
 
PAŃSTWO POMOŻE SAMORZĄDOM
W ramach Projektu samorządy otrzymają pomoc i wsparcie w formie kompleksowych działań doradczych w realizacji trudnych i niezwykle złożonych projektów inwestycyjnych na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Lider Projektu), po przygotowaniu Raportu Otwarcia, począwszy od marca 2012, zapewni możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa, którego przedmiotem będzie:
 
  • przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, technicznych i finansowych, modeli współpracy itp.,
  • przygotowywania opinii i interpretacji aktów prawnych oraz propozycji zmian legislacyjnych,
  • przygotowywania wzorów dokumentów (np. umów, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
  • rozstrzyganie bieżących problemów związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej zgłaszanych przez podmioty realizujące lub zamierzające realizować projekty z zakresu działania 8.3 lub 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 
  • przeprowadzanie szkoleń, w szczególności warsztatów, spotkań informacyjnych we wskazanym powyżej zakresie.
 
NASZ POMYSŁ "KUPI" EUROPA?
Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem jedynie w Polsce. Szacuje się, że w Europie zagrożonych jest 150 mln ludzi. Dlatego polski pomysł na integrację cyfrową zrobił wielkie wrażenie na wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes, która jest odpowiedzialna za Agendę Cyfrową. 
 
Unijna komisarz miała już okazję poznać awangardę "Latarników". – Jesteście tymi, którzy cały czas idą do przodu, cały czas wcielają w życie innowacje, często nie dysponując dużymi pieniędzmi. W czasach kryzysu potrzebujemy was jeszcze bardziej. Chciałabym abyście łączyli się, rośli w siłę oraz umieścili cyfrową edukację w samym centrum zmian społecznych i ekonomicznej odbudowy Europy – mówiła Neelie Kroes podczas spotkania z "Latarnikami", do którego doszło na początku października 2011 r. w Gdańsku, w trakcie konferencji "Innowacje dla Integracji Cyfrowej" [www.innodig.eu].
 
KONTAKT
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. działalności Latarników Polski Cyfrowej prosimy o kontakt z p. Michałem Golemo ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – m.golemo(małpa)mwi.pl, +48 502 358 454.
Więcej informacji uzyskać można w serwisie:
www.latarnik.mwi.pl lub na stronie: www.facebook.com/polskacyfrowa
 
Instytucje  realizujące projekty budowy sieci szerokopasmowych, jak również te zainteresowane tego typu przedsięwzięciami, prosimy o kontakt z przedstawicielami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
p. Stanisławem Dąbkiem – sdabek(małpa)transport.gov.pl, +48 22 522 5033
p. Piotrem Kowalskim – pkowalski(małpa)transport.gov.pl, +48 22 522 5024
p. Małgorzatą Matecką – mmatecka(małpa)transport.gov.pl, +48 22 522 5007.
 
Więcej informacji nt. projektu można uzyskać także pod adresem: www.mac.gov.pl
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność