REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mamy budżet na 2012 r. Jaki będzie nowy rok?

Na czwartkowej sesji zgierscy radni uchwalili budżet miasta na 2012 r.  Projekt uchwały przedstawiała Dorota Kubiak, skarbnik miasta. W głosowaniu 13 głosów oddano za, 1 przeciw, a 7 radnych wstrzymało się od głosu. 

Jak budżet oceniły kluby?
Przewodniczący Klubu Radnych Jerzego Sokoła, Jerzy Sokół wyjaśnił, że większość wniosków jego klubu została ujęta w projekcie budżetu.
W imieniu Klubu Radnych PiS, radny Michał Pilarski zadeklarował, że w klubie nie ma dyscypliny głosowania. 
 
Z kolei przewodnicząca Klubu Radnych PO Beata Świątczak powiedziała, że radni kierowali się zasadą równego traktowania. Według nich przedłożony budżet nie jest doskonały, nie zakłada rozwoju miasta, a wręcz stagnację, ale z wyrozumiałością podchodzą do tematu ze względu na to, iż jest to pierwszy budżet przygotowywany przez prezydent Iwonę Wieczorek. Dlatego członkowie klubu wstrzymali się od głosu, w głównej mierze dzięki czemu budżetu uchwalono. 
Przeciwny uchwaleniu budżetu w takiej formie był, jako jedyny, radny niezrzeszony Andrzej Mięsok.
 
Rok 2012 nie będzie należał do lekkich dla zgierzan. Wzrastają stawki podatku od nieruchomości, opłaty za wodę oraz odprowadzania ścieków, stawki opłaty targowej. Drożeją również bilety komunikacji miejskiej. 
Warto odnotować, że tegoroczny budżet zamknie się nadwyżką w wysokości niemal 9 mln zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. To dobra wiadomość w obliczu kryzysu zadłużenia, o którym wiele się mówi w mediach ogólnokrajowych i zagranicznych. Fakt, że w ciężkich czasach udało się wysupłać sporą nadwyżkę zasługuje na uznanie. Pozostaje tylko pytanie, czy osiąga się ją w odpowiedni sposób. 
Podczas gdy wydatki na pomoc społeczną maleją o prawie milion zł, o niespełna milion wzrastają wydatki na administrację publiczną. Podczas gdy władze Zgierza pozwalają sobie na rozrost administracji, budżety instytucji kultury pozostają bez zmian (Miejski Ośrodek Kultury, Miejsko-Powiatowa Bibliotek Publiczna im. B. Prusa, Muzeum Miasta Zgierza), a budżet Straży Miejskiej uszczuplono nawet o 30 tys. zł. 
Wraz z nowym rokiem mieszkańcy będą mogli cieszyć się z większej ilości inwestycji drogowych i nie tylko. 
W budżecie zaplanowano:
  • utwardzenie nawierzchni ul. ks. S. Suchowolca (125 tys. zł)
  • budowę ul. Żytniej i Zbożowej (207 513 zł)
  • budowę odwodnienia ul. Zawiszy wraz z ulicami przyległymi i ich utwardzenie, w tym wykonanie kolektora deszczowego z wylotem do rzeki Bzury oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej od ul. Łagiewnickiej w kierunku Bzury (ponad 2 mln zł).
  • wykonanie zatoki parkingowej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5, przy ul. Powstańców Śląskich (39 tys. zł).
  • budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem na brakujących odcinkach ul. Witosa (1.647 tys. zł).
Oprócz tego zaplanowano również:
  • przebudowę schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. S. Fijałkowskiego 2 (70 tys. zł). 
  • wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Długiej 33 (50 tys. zł).
  • Jedną  z największych inwestycji będzie na pewno budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 na co zagwarantowano środki w wysokości prawie 3,5 mln zł. 
 

Inne

Ciekawe artykuły