REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Medale w złote gody

 Kolejnym w tym roku parom małżeńskich z gminy Zgierz przyznane zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Szacowni jubilaci to: Sabina i Kazimierz Biadałowie ze Śladkowa Górnego, Marianna i Stanisław Dynkowie ze Skotnik, Anna i Krzysztof Pawlaczykowie z Czaplinka, Teresa i Józef Piotrowscy z Dąbrówki Wielkiej, Teresa i Stanisław Rudniccy z Władysławowa, Euzebia i Wacław Szczepaniakowie z Warszyc oraz Krystyna i Józef Złotocha z Łagiewnik Nowych

Jubileuszowe spotkanie odbyło się 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej. W obecności przedstawicieli Urzędu Stanu Cywilnego, władz gminy Zgierz oraz dzieci i wnuków jubilaci – państwo: Złotocha, Piotrowscy i Dynkowie – odnawiali ze wzruszeniem przysięgę małżeńską. 
 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dostojnych jubilatów udekorował medalami oraz wręczył listy gratulacyjne Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, były kwiaty, gratulacje i upominki od władz samorządowych. Rodziny jubilatów, dla których uroczystość ta była doskonałą okazją do rodzinnego spotkania, składały swoim bliskim najserdeczniejsze życzenia zdrowia i kolejnych lat w szczęśliwym związku małżeńskim. Na zakończenie wzniesiono toast lampką szampana za kolejne lata w szczęściu i zdrowiu. 
 
W uroczystościach nie mogły uczestniczyć cztery pary: państwo Biadałowie, Pawlaczykowie, Rudniccy i Szczepaniakowie. Wójt wręczy im odznaczenia w innym terminie, składając oficjalne wizyty w ich domach. 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od