REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mimo zimy prace przy budowie autostrad trwają

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wstrzymuje swoich inwestycji mimo niskich temperatur. Wcześniej uzgodniła z wykonawcami inwestycji realizowanych obecnie na sieci dróg krajowych ciągłe prowadzenie prac, które są technologicznie możliwe w okresie zimowym. Wszędzie tam, gdzie jest to dopuszczalne nie obowiązują zimowe przerwy w prowadzeniu robót. 

Wykonawcy robót przedkładają GDDKiA Programy Zapewnienia Jakości umożliwiające prowadzenie robót w warunkach obniżonych temperatur. Są to katalogi konkretnych działań, które mogą być prowadzone w związku z realizacją inwestycji na sieci dróg krajowych w okresie zimowym, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiego reżimu technologicznego i dopuszczalnych warunków, w których mogą być one wykonywane (np. przy pracach prowadzonych na obiektach mostowych konieczne jest stosowanie namiotów i nagrzewnic). W związku z wymogami stawianymi przez GDDKiA wykonawcy inwestycji zaopatrzyli się w folie, plandeki lub namioty umożliwiające utrzymanie wymaganej w PZJ temperatury wiązania betonu. I wszędzie gdzie to możliwe, mimo niskim temperatur, nieustannie prowadzą prace.

Jak wygląda sytuacja na budowie A-2 od Strykowa do Warszawy? – Prace jakie są wykonywane obecnie na placach budowy to głównie: likwidowanie kolizji energetycznych, wodnych czy gazowych. Wykonawcy gromadzą również materiały, prowadzą prace ziemne: odhumusowywanie czy tworzenie nasypów. Jest to o tyle korzystne, że do wiosny warstwy ziemi ugruntują się i ustabilizująmówi Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego Oddziału GDDKiA
 
Odwiedziliśmy 3 punkty, gdzie aktualnie trwają prace przy budowie autostrady A-2: węzły Stryków, Łyszkowice (zjazd Łowicz, Głowno) oraz Nieborów (zjazd Łowicz, Skierniewice). Na drogach dojazdowych panuje wzmożonych ruch pojazdów. Co chwilę na plac budowy wjeżdża transportowa ciężarówka. Zgromadzono też dużo ciężkiego sprzętu budowlanego. Trwają intensywne prace rozładunkowe. W Łyszkowicach znajdują się wielkie hałdy piachu i żwiru.
Na przykładzie Nieborowa widać, że pod budowę autostrady wycięto pas lasu. W obu punktach gromadzone są betonowe bloki.
Każdy pojazd, który wjeżdża na plac budowy jest ważony. W Strykowie widać już zbrojenia wiaduktów. 
 
 

Inne

Ciekawe artykuły