REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nowa gazeta w gminie Zgierz

 12.07.2010 r. ukazało się pierwsze wydanie nowego zgierskiego pisma „Biuletynu Informacyjnego Gminy Zgierz”. Wydawcą gazety jest Gmina Zgierz, a redakcja ma swoją siedzibę w budynku Gminy przy ul. Łęczyckiej 4 (w Zgierzu).  Pismo jest bezpłatne, a jego nakład wynosi 2000 egzemplarzy. 

Zobaczymy jakim z jakim zainteresowanie spotka się biuletynmówi Wioleta Głowacka, Kierownik referatu Rozwoju i Promocji Gminywówczas zadecydujemy o jego dalszej emisji.

W pierwszym wydaniu przeczytać możemy m.in. o konferencji jako odbyła się w czerwcu w Łodzi nt. upowszechniania energii odnawialnej w woj. łódzkim, nowych inwestycjach drogowych gminy, Gościach z Białorusi którzy wizytowali okolice, czy gimnazjaliście ze Szczawiny, który odbędzie rejs dookoła świata. Zachęcamy do lektury. 
 
Biuletyn to pismo wydawane w zastępstwie miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej”, którego emisję zawieszono w marcu 2010 r. Wydawanie gazety nie mogło być kontynuowane ponieważ prośbę o zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w pracach Kolegium Redakcyjnego złożyła Bogusława Szczecińska, Sekretarz Gminy Zgierz. Tymczasem zgodnie z regulaminem pracy kolegium to właśnie Sekretarz zwołuje, otwiera i prowadzi prace kolegium. Brak jego uczestnictwa oznacza de facto nie możność funkcjonowania redakcji. Pani Szczecińska podnosiła kilkakrotnie zarzuty wobec redakcji, że artykuły i treści poruszane w miesięczniku nie są bezstronne oraz miewają charakter polityczny.
 
Czy nowy biuletyn ominie krytyka? 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od