REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nowy wiceprezydent

 Wczoraj po godz. 16 Iwona Wieczorek wydała zarządzenie, w którym powołała nowego wiceprezydenta miasta. Urząd ten objęła Bogumiła Kapusta związana i z PiS. Nowa wiceprezydent ma 30 lat, posiada wykształcenie wyższe. Na co dzień mieszka w miejscowości Kadzielin za Głownem. W ostatnich wyborach samorządowych ubiegała się o urząd Wójta gminy Głowno. Przegrała jednak stosunkiem głosów 21,49% do 78,51% z Markiem Jóźwiakiem – kandydatem niezależnym. Zdobyła zaledwie 430 głosów. 

Dotychczas zatrudniona była w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Wcześniej pracowała również w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w Dziale Administracyjno – Gospodarczym, gdzie (jak czytamy w zarządzeniu ówczesnego dyrektora Radosława Gajdy) zajmowała się m.in.

 – Prawidłowością wykorzystania i rozliczania usług noclegowych i innych usług świadczonych przez Ośrodek Szkolenia w Kościerzynie 
– Kontrolą rzetelności rozliczania kosztów generowanych przez Ośrodek Szkolenia w Kościerzynie 
– Prawidłowością rozliczenia kart drogowych samochodów. Prawidłowość rozliczania zużycia paliw dla ciągników i kosiarek
 
Bogumiła Kapusta pracowała w Starostwie Powiatowym jako inspektor w Wydziale Organizacyjnym. Pełniła też funkcję zastępcy naczelnika ds. europejskich w Wydziale Promocji i Spraw Europejskich. 
Do zadań nowej wiceprezydent należeć będą sprawy:
1) infrastruktury technicznej Miasta; 
2) oświaty, kultury, sportu i zdrowia; 
3) pozyskiwania i zarządzania środkami pomocowymi; 
4) zamówień publicznych; 
5) nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Miasta; 
6) nadzorowania prac zmierzających do przekształceń w jednostkach organizacyjnych Miasta. 
 
W czasie nieobecności Iwony Wieczorek lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków Bogumiła Kapusta będzie podejmować czynności Prezydenta. Iwona Wieczorek zaproponowała funkcję II wiceprezydenta Świętosławowi Gołkowi, ale ten odmówił przyjęcia stanowiska. Na razie wciąż nie wiemy kto będzie drugim zastępcą. 
 
Nominacja nowej pani prezydent to głęboki ukłon w stronę PiS oraz wyraźny skręt w prawo. Zresztą Iwona Wieczorek kandydowała do Sejmu z listy tej partii w wyborach parlamentarnych w 2005 r.Czy ostatni start z listy PSL był blefem?

Inne

Ciekawe artykuły