REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Oświadczenie starosty zgierskiego

 We wrześniu br., na mój wniosek, miała miejsce kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Centrum Medycznym BORUTA – spółce, z udziałem powiatu zgierskiego. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przekazania przez poprzedni Zarząd Powiatu Zgierskiego (w maju 2014 r.) spółce CM BORUTA, w użytkowanie na czas nieokreślony, nieruchomości przy ul. A. Struga 2- 4 i ul. Konstantynowskiej. Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w tym zakresie, zarzucając poprzedniemu Zarządowi Powiatu Zgierskiego, że podjął taką decyzję nie występując przy tym do Rady Powiatu Zgierskiego o zgodę na bezprzetargowe przekazanie nieruchomości w użytkowanie. Warto w tym miejscu podkreślić, że takie działanie ówczesnych władz powiatu nie spowodowało skutków finansowych, jedynie błędy proceduralne.

 
Należy także zwrócić uwagę na prawidłowe funkcjonowanie CM BORUTA, inwestowanie spółki w sprzęt i rozwój placówki (np. poprzez zakup tomografu, karetki, otwarcie rehabilitacji, zwiększenie liczby pacjentów itp.), co skutkuje poprawą jakości usług świadczonych przez spółkę dla mieszkańców naszego powiatu.
Chcąc uregulować zaistniałe nieprawidłowości, po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych od Regionalnej Izby Obrachunkowej (do końca grudnia br.) Zarząd Powiatu Zgierskiego wystąpi do Rady Powiatu Zgierskiego o zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości. 

Inne

Ciekawe artykuły