REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Planowa nowa siedziba MDK nie przypadła wszystkim do gustu

Młodzieżowy Dom Kultury ma być przeniesiony do dawnego budynku sądu przy ul. Dąbrowskiego w Zgierzu. Radni powiatu podjęli w piątek (25.03.2011 r.) uchwałę w tej sprawie. Dyrektor MDK Jadwiga Wlaźlińska jest tą decyzją zaskoczona i ma do niej poważne zastrzeżenia. 
 
Po dwóch miesiącach żmudnych negocjacji Pani prezydent Wieczorek oraz starostowie powiatu zgierskiego podpisali list intencyjny zwany potocznie „pakietem zgierskim”. W pakiecie strony zobowiązały się do wzajemnego realizowania szeregu zadań z zakresu administracji gminnej i powiatowej. (…) Jednym z elementów tego pakietu było zobowiązanie władz powiatu zgierskiego do podjęcia starań zmierzających w kierunku przekazania nieruchomości posądowej z Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego na rzecz Miasta Zgierza – mówi starosta zgierski Krzysztof Kozanecki
 
Porozumienia nie udało się wypracować. W budynku miasto miało realizować zajęcia MDK za pieniądze powiatu. – Prezydent Iwona Wieczorek wycofała się z porozumienia ponieważ kwota 350 tys. zł wystarczyłaby najwyżej na pół roku, ponieważ według opinii 2 kancelarii adwokackich przejęcie zadań MDK wiązało się z zatrudnieniem pracowników MDK z kartą nauczyciela, a to generowałoby koszty na poziomie 700 tysięcy rocznie – mówi Tomasz Zgierski, asystent prezydenta miasta. 
 
Wobec braku porozumienia na piątkowej (25.03.2011 r.) sesji Rady Powiatu Zgierskiego radni podęli decyzję upoważniającą Zarząd Powiatu Zgierskiego do podjęcia działań mających na celu przejęcie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego w Zgierzu i zaadaptowanie tego budynku na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. To jednak spotkało się z zaskoczeniem i niezrozumieniem w samym MDK. 
 
Starosta gra nieczysto – mówi Jadwiga Wlaźlińska, dyrektor MDK Zgierz. We wtorek (22.03.2011 r.) odbyło się spotkanie Starosty z trzyosobową reprezentacją MDK w składzie: dyrektor Jadwiga Wlaźlińska, przewodnicząca rady rodziców Izabela Pakulska oraz przedstawicielka rady pedagogicznej Małgorzata Szewczyk.
 
 – Podczas spotkania Krzysztof Kozanecki był miły, przychylny myśli o zaadoptowaniu budynku przy ul. Dąbrowskiego na nową siedzibę MDK, wykazał wielkie zrozumienie dla potrzeb jakie ma placówka – mówi Jadwiga Wlaźlińska. – Mieliśmy się jednak spotkać w ostatnim tygodniu marca  i przeanalizować, a także dokładnie przekalkulować tę propozycję. W dniu 29.03.br  pan Starosta zapytany o termin tego spotkania odpowiedział, że nie jest ono zaplanowane. Natomiast powiat podjął decyzję bez konsultacji z nami – mówi z żalem.
 
Dyrektor MDK powołuje się na opinię architekta, który twierdzi, że koszty zaadaptowania budynku wyniosą kilka mln zł. Choćby z tego powodu, że parter budynku jest niższy niż 3 metry, korytarze za wąskie, brak wyjść ewakuacyjnych z piętra, podjazdów dla niepełnosprawnych, a przystosowanie sali rozpraw na I piętrze do potrzeb sali widowiskowej trudne do osiągnięcia. Przy zmianie sposobu użytkowania budynek będzie musiał spełnić szereg wymogów.- Nie mieliśmy szans dowiedzieć się czy dobudowanie budynku do obecnej siedziby, lub jej remont nie byłyby tańsze – mówi.   
 
Obawiam się ponieważ mam złe doświadczenie. W  2000 r. na podobnych zasadach przejęliśmy budynek przy ul. Dąbrowskiego 12 mimo pięknych marzeń i licznych próśb o dostosowanie siedziby do naszych potrzeb, przez 4 lata nie otrzymaliśmy nawet środków na inwentaryzację budowlaną. Jeszcze na początku roku szkolnego spotykałam się z wicestarostą Marcinem Karpińskim i architektem  i snuliśmy plany budowy nowej siedziby. Zgodnie z ustaleniami zakupiłam mapy do celów projektowych. Tak dużo dzisiaj mówimy o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, aby brać sprawy w swoje ręce, by uczyć patriotyzmu i przywiązania do swojej małej ojczyzny, dla mnie nie są to tylko hasła – mówi Jadwiga Wlaźińska.
 
Poprosiliśmy starostę zgierskiego o komentarz w tej sprawie. 
 
Z przykrością trzeba stwierdzić, iż Pani Dyrektor Wlaźlińska, przedstawiając informacje prasie, wykazała się kompletnym brakiem wiedzy na temat prawa samorządowego. Na ostatniej sesji Rada Powiatu Zgierskiego podjęła uchwałę kierunkową, pozwalającą Zarządowi Powiatu Zgierskiego przystąpić do prac, których efektem mogłoby być przeniesienie działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu z ulicy Długiej na Dąbrowskiego. Dopiero po tej uchwale Zarząd może rozmawiać z odpowiednimi służbami na temat zakresu prac adaptacyjnych, przeprowadzonych w budynku po sądzie, na cele działalności kulturalnej MDK – powiedział Krzysztof Kozanecki.
Inne

Ciekawe artykuły