REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pod Łowiczem na końcu wsi, czyli kulturalne inspiracje w Zgierzu

Nieformalna Grupa Młodzieży organizuje ciekawy projekt w ramach programu „Młodzież w działaniu”: Pod Łowiczem na końcu wsi, czyli kulturalne inspiracje w Zgierzu. Projekt prowadzą: Klaudia Warżel, Dominik Klatka, Jakub Pyrzanowski oraz Paula Baranowska przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba w okresie 3.01.2011r. Do 30.07.2011 r.

Projekt skupia się na folklorze, a w szczególności kulturze regionu łowickiego, do którego należy Zgierz. Naszym głównym celem jest zapoznanie zgierzan z kulturą swojego regionu, wyrównywanie szans, polepszanie kontaktów między ludźmi młodymi i starszymi oraz wspólna promocja Zgierza i Łowicza. Działania zaplanowane w ramach projektu to:

  • międzypokoleniowe warsztaty: z tworzenia wycinanek łowickich, ikonopisarstwa, decoupagu;
  • pokazy filmowe, na których prezentowane będą filmy o tematyce ludowej, a w szczególności dotyczące Łowicza;
  • wykłady przeprowadzone przez specjalistów dotyczące zagadnień związanych z ludowością, kulturą, literaturą i sztuką;
  • wycieczka dzieciaków z seniorami: wycieczka do Łowicza i okolic dla grupy ok. 20 podopiecznych Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej oraz ok. 20 słuchaczy Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
  • działania kulinarne: wspólne gotowanie tradycyjnych potraw pod okiem rodowitej łowiczanki; 
  • Parę słów o Łowiczu… – impreza zorganizowana dla uczestników projektu, oficjeli oraz osób pracujących przy projekcie;
  • Boże Ciało – procesja z udziałem członków ZPiT Boruta w strojach ludowych w Boże Ciało w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zgierzu;
  • Noc Sobótkowa – impreza plenerowa w Parku Miejskim.
Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność