REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Poseł Dunin pracuje nad projektem ustawy o związkach partnerskich

Poseł ziemi zgierskiej Artur Dunin pracuje nad projektem ustawy o związkach partnerskich, który prawdopodobnie będzie gotowy jeszcze w styczniu. Jest on przygotowywany wspólnie z dwiema, dużymi kancelariami prawnymi, dzięki czemu można mieć nadzieję, że ustawa będzie dobrze napisana pod względem prawnym. Prowadzone są na bieżąco również konsultacje z pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. W jej opinii warto poprzeć ustawę, która wzmacniałaby ludzi w decyzji prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, nawet jeśli nie zdecydują się na małżeństwo. 

Ustawa będzie regulować dość istotne kwestie takie jak dziedziczenie, zaciąganie kredytów, obowiązku alimentacyjnego i co bardzo ważne, dostępu do informacji medycznej. Od strony merytorycznej projekt ustawy jest najbardziej zbliżony do francuskiego PACS (Pacte civil de solidarité) – obowiązującej tam od 1999r. Obywatelskiej Umowy Solidarności. 
 
Jak przewiduje projekt, możliwa będzie rejestracja nieformalnych związków między dwojgiem ludzi bez względu na płeć. Znajdą się również zapisy umożliwiające dziedziczenie po partnerze, decydowanie o pochówku oraz wspólnym zaciąganiu kredytów. W sytuacji gdy związek się rozpadnie, strony będą mogły wystąpić o alimenty.
 
Bardzo ważnym elementem zawartym w projekcie jest uregulowanie kwestii dostępu do informacji medycznej o partnerze. Problem pojawia się wtedy, kiedy druga osoba jest nieprzytomna, bo nie może wyrazić zgody na udzielanie informacji. W tym momencie są kłopoty z uzyskiwaniem informacji przez partnerkę lub partnera.
Z ustawy będą mogły korzystać zarówno związki heteroseksualne jak i homoseksualne. Jak pokazują statystyki w wielu krajach, 90% tego typu związków jest zawieranych przez pary heteroseksualne, a jedynie 10% przez związki homoseksualne. 
 
Projekt ustawy przygotowywany przez posła Artura Dunina nie będzie regulować bardzo kontrowersyjnej kwestii osób trzecich w związkach partnerskich, nie będzie w niej mowy np. o adopcji dzieci.
 
Zdaję sobie sprawę, że nie można zaklinać rzeczywistości – mówi poseł Artur Dunini udawać, że  nie istnieją nieformalne związki czy konkubinaty. Ludzie bardzo często decydują się być ze sobą i prowadzić wspólne gospodarstwo bez legalizacji związku. Wielokrotnie docierały do mnie niepokojące informacje, że w takiej sytuacji nie ma możliwości uzyskania informacji o stanie zdrowia partnera czy partnerki, co jest nie do pomyślenia we współczesnym świecie. Ta ustawa ma ten problem zlikwidować. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć również różnicę między związkiem małżeńskim a partnerskim
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wesele w kolorystyce lawendy

Lawendowy to jeden z najpiękniejszych, a przy tym modnych kolorów, który wykorzystuje się w ślubnych dekoracjach. Wspaniale komponuje się z bielą! Motyw lawendy jest charakterystyczny