REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Powiat znów będzie zarządzał DPS-em w Głownie

W związku z pisemnym oświadczeniem otrzymanym w dniu 17 marca 2014r. od Pana Mariusza Kokocińskiego Prezesa Zarządu Fundacji „Swoboda” o zaprzestaniu z dniem 31 marca 2014r. prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Głownie dla 62 osób w podeszłym wieku, Zarząd Powiatu Zgierskiego informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2014r. DPS w Głownie będzie prowadzony przez Powiat Zgierski. Zawarte w piśmie Pana Kokocińskiego zarzuty jakoby Dyrektor PCPR blokowała proces umieszczania w DPS w Głownie pensjonariuszy są nieprawdziwe – najlepszym dowodem na to, jest fakt, że w lutym umieszczono tam 3 osoby.

Powiat Zgierski w trosce o zabezpieczenie mieszkańców Domu zdecydował się samodzielnie prowadzić głowieński DPS. Dzień po otrzymaniu pisma od Prezesa Zarządu Fundacji „Swoboda”, tj. 18 marca Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłosił konkurs na dyrektora DPS w Głownie. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się po 28 marca. Ponadto DPS w Głownie, jako jednostka organizacyjna Powiatu Zgierskiego, w dniu 18 marca ogłosił konkurs na głównego księgowego, oraz jak najszybciej ogłosi nabór na pracowników placówki. Dotychczasowi pracownicy, którzy nadal będą chcieć pracować w tamtejszym DPS-ie będą mogli wziąć w nim udział. 

Inne

Ciekawe artykuły