REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rajd Rodzinny – Poznajemy Zgierz – 05.06.2011

Organizatorzy zapraszają dzieci wraz z rodzicami na "Rajd Rodzinny – Poznajemy Zgierz" połączony z miejskimi obchodami Dnia Dziecka. Szczególnie mile widziani są najmłodsi zgierzanie z przedszkoli i początkowych klas szkół podstawowych. Czekają dwie spacerowe trasy i meta w parku miejskim z atrakcjami przygotowanymi przez Centrum Kultury Dziecka.

Regulamin "Rajdu Rodzinnego – Poznajemy Zgierz"

Organizatorzy: Oddział Zgierski PTTK.

Współorganizatorzy: Urząd Miasta Zgierza, Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.
Kierownictwo Rajdu

    Kierownik rajdu – Joanna Werszynin
    Kierownik trasy I – Michał Grzelązka
    Kierownik trasy II – Michał Rychliński

Cele rajdu
    Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej
    Poznawanie Zgierza
    Rodzinne spędzenie niedzielnego przedpołudnia

Termin Rajdu i miejsce zakończenia
Rajd odbędzie się w dniu 5 czerwca 2011 roku. Zakończenie Rajdu – nad stawem w Parku Miejskim.

Warunki uczestnictwa
W rajdzie uczestniczyć mogą:

    Dzieci z rodzicami lub innymi pełnoletnimi opiekunami
    Drużyny ze szkół lub organizacji pod opieką kierownika drużyny
    Turyści indywidualni
    Kierownikami drużyn mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
    Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za skład i ekwipunek drużyny
    Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na mieniu lub na osobie uczestnika

Zgłoszenia
Udział w Rajdzie należy zgłaszać w dniach 30.05.11 r. – tj. poniedziałek lub 31.05.11 r. – tj. wtorek, w godz. od 16:00 do 18:00 w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu przy ulicy Staffa 26, dokonując jednocześnie wpłaty.

Wpisowe za udział w Rajdzie wynosi:
    Dzieci do lat 7 – 3 zł
    Pozostali uczestnicy – 5 zł
    Kierownicy drużyn opłat nie wnoszą
    Podczas zgłoszenia należy podać nr trasy, na której chcemy wędrować
    Na starcie zgłoszenia przyjmowane nie będą!

Świadczenia
Organizatorzy Rajdu zapewniają:
uczestnikom:
    coś do picia i coś słodkiego
    pamiątkowy znaczek
    potwierdzenie zdobytych punktów na OTP

drużynom i rodzinom:

    opis trasy
    dyplom uczestnictwa

Obowiązki uczestników Rajdu
    Przestrzeganie zasad Karty turysty
    Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości
    Podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia

Trasy Rajdu:
    trasa I: Zgierz ul. Szczawińska, krańcówka autobusu nr 5 – ok. 6 km. Start w godz.: 10:00 – 10:30
    trasa II: Zgierz ul. – ul. Kolejowa, przystanek autobusowy przy Dworcu Kolejowym – ok. 4 km. Start w godz.: 10:15 – 10.45

Postanowienia końcowe
    Zakończenie rajdu odbędzie się w Parku Miejskim w Zgierzu
    Grupy turystyczne muszą przebyć trasę zgodnie z opisem i dotrzeć na metę w godz. od 11:30 do 12:15
    Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a