REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Relacja ze spotkania Klubu Grota w Zgierzu z 15 lutego 2012 r.

15 lutego odbyło się kolejne spotkanie zgierskiego Klubu Historycznego im. gen. „Grota”, poświęcone postaci Feliksa Milana. Wykład „Losy żołnierzy Armii Krajowej w sowieckich łagrach po 1944 r. Feliks Milan – katorżnik W-738” ilustrowany prezentacją multimedialną wygłosił dr Wojciech Marciniak z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób, w tym młodzież z SLO im. Romualda Traugutta.

Prelegent przedstawił zarys sytuacji na Kresach Wschodnich po 1944 r. oraz historię Feliksa Milana, urodzonego w 1927 r. w Drohobyczu pod Lwowem. W czasie wojny członek AK, w 1944 r. został aresztowany, a w1945 r. skazany na 10 lat łagru. Trafił na Kołymę, do jednego z najgorszych łagrów w całym ZSRR, gdzie pracował w kopalni złota. Mimo trudnych warunków udało mu się przeżyć. W 1952 r. został zwolniony, a w 1955 r. pozwolono mu wyjechać do Polski. Osiadł w Łodzi, działał aktywnie w środowisku łódzkich Sybiraków. W 2002 r. był współzałożycielem trzeciego w Polsce Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Zmarł w maju 2010 r.
 
Na zakończenie prelegent przedstawił współczesne zdjęcia kołymskich łagrów, gdzie nadal stoją ruiny baraków, ogrodzenia z drutem kolczastym oraz niepochowane zwłoki więźniów. Przedstawił też zebranym historię sowieckich eksperymentów medycznych przeprowadzanych na więźniach, pracujących w kopalniach uranu, dotyczących wpływu promieniowania na człowieka. 
 
Po wykładzie nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział członkowie Klubu i obecni goście. Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Klubu Jacek Klimczak przedstawił relację z uroczystego spotkania z okazji 10-lecia Klubów i zaprosił na kolejne spotkanie 14 marca, które będzie poświęcone pułkownikowi Władysławowi Dzierżyńskiemu, rozstrzelanemu 20 marca 1942 r. w Zgierzu.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Przełom technologiczny w klasach szkolnych

Edukacja stoi przed wyzwaniem wdrażania technologii, które zrewolucjonizują sposób nauki i nauczania. Odpowiedzią na te potrzeby są pracownie terminalowe, które zyskują na popularności jako innowacyjne,

Rola Rodziców w nauce angielskiego dla dzieci

W pierwszych krokach edukacyjnej podróży swoich pociech ogromną rolę odgrywają rodzice. Dzięki nauce angielskiego dzieci zdobywają horyzonty, zyskują dostęp do szerszej kultury i komunikacji, a