REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sejmik Województwa wybrał Prezydium oraz składy komisji

Świętosław Gołek (PO) do niedawna wiceprezydent Zgierza został szefem Komisji Ochrony Zdrowia. Bez stanowiska został za to Radosław Gajda, radny sejmiku, promowany przez PiS na stanowisko szefa Komisji Rewizyjnej. Najważniejsze decyzje podjęte podczas drugiej sesji Sejmiku IV kadencji to jednak wybór prezydium. Anna Grabek (Prawo i Sprawiedliwość), Dariusz Joński (Sojusz Lewicy Demokratycznej) oraz Włodzimierz Kula (Platforma Obywatelska) zostali nowymi wiceprzewodniczącymi Sejmiku Województwa Łódzkiego. Sejmikowi przewodniczy Marek Mazur (Polskie Stronnictwo Ludowe), który został wybrany już na pierwszej sesji.

Oprócz wyboru wiceprzewodniczących, radni wojewódzcy powołali również składy wszystkich dziesięciu komisji Sejmiku. Po zakończeniu wyborów przewodniczący Sejmiku Marek Mazur ogłosił przerwę, podczas której zostały zwołane pierwsze posiedzenia nowych komisji. Ich członkowie zarekomendowali Sejmikowi kandydatów na poszczególnych przewodniczących. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego szefować będzie zatem Sylwia Adamczewska (PO), Komisji Statutowo-Regulaminowej Włodzimierz Kula (PO), Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Andrzej Chowis (PSL). Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został Włodzimierz Fisiak (PO), Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Górczyński (PSL), natomiast Komisji Ochrony Zdrowia Świętosław Gołek (PO). Z Platformy Obywatelskiej są również Cezary Krawczyk – szef Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji, Anna Rabiega, która przewodniczy Komisji Nauki, Kultury i Sportu oraz Ilona Rafalska – szefowa Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został natomiast przedstawiciel opozycji – Mieczysław Teodorczyk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ta ostatnia kandydatura wywołała kontrowersje. Decyzji takiej nie chciał zaakceptować klub Prawa i Sprawiedliwości, którego przedstawiciel Marcin Mastalerek zaproponował na to stanowisko Radosława Gajdę (PiS). Zdaniem radnego Mastalerka szefem Komisji Rewizyjnej powinien być członek największego klubu opozycyjnego, którym jest Prawo i Sprawiedliwość. Polemizował z nim Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku. – Nigdzie nie jest zapisane, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej musi być przedstawiciel PiS-u, poza tym kiedy odbywało się posiedzenie komisji, radni tego ugrupowania w nim nie uczestniczyli. Nikt zatem nie zgłosił innej, pisemnej kandydatury, więc komisja zaproponowała na swojego szefa przedstawiciela drugiego klubu opozycyjnego – odpowiedział przewodniczący Sejmiku. Klub PiS zareagował na wybór Mieczysława Teodorczyka zapowiedzią odwołania wszystkich innych kandydatów na wiceprzewodniczących komisji. 
 
Sejmik wybrał ponadto dwóch delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, którymi zostali: Wiesław Stasiak (PSL) oraz Włodzimierz Kula (PO) oraz podjął szereg uchwał o charakterze budżetowym.

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają