REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sprawdź, czy Twoja droga będzie rozkopana

 Na inwestycje drogowe władze Zgierza przeznaczyły w 2009 r. ok. 4 mln złotych. Miejska spółka Wod-Kan zajmująca się przebudową sieci  wodno–kanalizacyjnej dołożyła drugie tyle. Bieżące  inwestycje wymagają większego o 7 mln złotych nakładu finansowego i obejmują przebudowę i modernizację dróg. Stan polskich dróg pozostawia wiele do życzenia, Zgierza nie jest tu wyjątkiem – na zły stan nawierzchni, szczególnie po ulewnych deszczach narzekają kierowcy.  

W najbliższym czasie Urząd Miasta i Gminy w Zgierzu będzie realizował następujące inwestycje: przebudowę ul. Bazylijskiej oraz ul. Bardowskiego i Szarych Szeregów. 
 
Do prac wykonywanych na ul. Bazylijskiej zaliczyć należy: położenie nowej nawierzchni, budowę chodników, kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Dodatkowo na zapleczu pawilonów handlowych zaplanowano utworzenie nowej wewnętrznej ulicy o dł. 163 metrów, łączącej ul. Bazylijską z ul. Gałczyńskiego. Zakończenie prac przewiduje się na 15 grudnia  2010 r.
 
Obecnie prowadzona jest przebudowa na odcinku o łącznej długości 574 metrów na ul. Bardowskiego i Szarych Szeregów. Zakres prac obejmuje: odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód odpadowych do rzeki Bzury, a w szczególności utwardzenie nawierzchni i ułożenie chodników. Termin zakończenia  – do końca 2010 r.
 
Władze Zgierza również w tym roku mają w planach przebudowę ulic Tuwima i Staffa na prawie 2 km odcinku, od ul. Gałczyńskiego do ul. Parzęczewskiej. Przebudowany zostanie również odcinek drogi wewnętrznej wzdłuż szeregowych jednorodzinnych domów przy ul. Tuwima 61-115. Celem prac będzie położenie nowej warstwy jezdni i chodników. Inwestycja ma być gotowa na 30 listopada 2010 r. 
 
Jak się okazuje najbliższe lata to okres wielkich zmian dla zgierskich ulic. Proboszczewice, Żytnia, Zbożowa to następne rejony, które w pierwszej kolejności będą wymagały prac.
 
Ulicę Wiosny Ludów również czekają zmiany. Przebudowa drogi, budowa chodników i krawężników zostaną sfinansowana ze środków powiatu i miasta.
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi jeszcze w tym roku ma realizować inwestycje na ul. Długiej (na odcinku od ul. Cezaka do granicy miasta od strony Łodzi). W planach jest również wyznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Długiej, remont mostu na Bzurze i przebudowa skrzyżowania ul. Cezaka z ul. Długą.
 
Zapowiada się zatem pracowite lato i jesień, pozostaje nam nic innego jak tylko czekać cierpliwie na efekty. 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają