REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedaż końcowa węgla dla gospodarstw domowych

Gmina Zgierz rozpoczyna sprzedaż końcową węgla dla gospodarstw domowych.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego można składać:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4
    (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu) lub
  • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP (wówczas wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić
    z wykorzystaniem profilu zaufanego)

w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Wnioski rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Szacunkowa ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

  • sortyment ekogroszek: w ilości 10,61 t.
  • sortyment orzech: w ilości 7,87 t.

Cena za 1 tonę paliwa stałego wynosi 2.000,00 zł brutto.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilościowych (osoby, które dotąd zakupiły 3 tony węgla mogą dokonać kolejnego zakupu). Ze sprzedaży końcowej prowadzonej przez Gminę Zgierz mogą skorzystać również osoby mieszkające poza terenem naszej gminy, na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta/burmistrza/prezydenta właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

źródło – gminazgierz.pl

Inne

Ciekawe artykuły