REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Testujemy elastyczny duński model zatrudnienia

Dwudziestu siedmiu przedsiębiorców z terenu powiatu zgierskiego przybyło dziś do Starostwa Powiatowego w Zgierzu na spotkanie informacyjne dla pracodawców zainteresowanych projektem unijnym „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy”. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi we współpracy z duńskim Jobcenter Aarhus wdrażają program pilotażowy, który ma na celu przetestowanie duńskich modeli aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia.

 
Inicjatywa kierowana jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w ramach trzech grup: osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych i kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Łącznie programem zostanie objętych 60 osób, po 20 osób w ramach każdej kategorii. Wyróżnić można w nim dwa etapy: 
 
  • etap I trwający ok. 1,5 miesiąca: test duńskiego modelu aktywizacji osób defaworyzowanych tzw. well-box, obejmujący pracę z doradcą zawodowym (tworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz program społeczny wdrożenia stażystów do specyfiki pracy u danego pracodawcy) oraz szkolenia zawodowe uzależnione od potrzeb danego pracodawcy;
     
  • etap II trwający do 6 miesięcy: staż testujący wybrany duński model elastycznych form zatrudnienia.
     
Udział w programie pilotażowym umożliwia osobom pozostającym bez zatrudnienia powrót na rynek pracy oraz przetestowanie innej niż standardowa formy zatrudnienia. Z kolei pracodawców zachęca do zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach elastycznych form organizacji pracy bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem tych osób (koszty szkolenia zawodowego oraz stypendium stażowego pokrywane są ze środków projektu). Ponadto pracodawcom zostanie zapewnione wsparcie eksperckie w ramach misji szkoleniowych ekspertów duńskich, polegające na wyposażeniu ich w niezbędną wiedzę z zakresu modelu well-box i praktycznego zastosowania elastycznych form zatrudnienia w danym zakładzie pracy.
 
Szczegółowe informacje o projekcie oraz harmonogram spotkań z pracodawcami znajdują się na stronie internetowej: www.elastyczni.wup.lodz.pl

 

Inne

Ciekawe artykuły