REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Trwają już pierwsze prace przy budowie autostrady A1

 16 lipca od symbolicznego wybicia łopaty przez przedstawicieli władz samorządowych i krajowych oraz wykonawców rozpoczęły się prace na budową autostrady Styków-Toruń. Połączy ona woj. łódzkie z kujawsko-pomorskim. W ramach inwestycji na odcinkach Czerniewice – Odolion, Odolion – Brzezie, Brzezie – Kowal, Sójki – Kotliska i Piątek – Stryków łącznie wybudowanych zostanie 100 km nowoczesnych dróg. Wartość inwestycji to 1,6 mld zł.

Projekt przewiduje również: budowę urządzeń ochrony środowiska (urządzenia oczyszczające – osadniki, separatory – przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz roztopowych do odbiorników, system rowów szczelnych na wybranych odcinkach), budowę ekranów akustycznych, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, platformy z kolumnami alarmowymi, elementy oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i kratownicowych), ogrodzenie drogi, budowę zjazdów awaryjnych, przejazdy awaryjne, budowę nowych odcinków dróg gminnych i dojazdowych, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, zatok, parkingów itp., budowę dróg wewnętrznych w pasie drogowym autostrady, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej, nasadzenia zieleni. 

Rozpoczęcie prac ma symboliczne znaczenie dla woj. łódzkiego. W latach 80-tych wybudowano fragment autostrady Tuszyn-Piotrków. Obecnie odcinek ten nie spełnia wymogów stawianym współczesnym inwestycjom. Nie mniej jednak wbicie pierwszej łopaty pod nową A1 oznacza, że po 30 latach rusza budowa drogi Północ-Południe, która ułatwić ma nie tylko podróżowanie mieszkańcom z centralnej Polski, ale połaczyć ma Skandynawię z krajami południowoeuropejskimi. 
 
Tymczasem pojawiają się pierwsze kłopoty. Jak donosi Dziennik Łódzki, z 22.07.2010 r. GDDKiA nie wykupiła np. jeszcze żadnych gruntów w gminie Piątek (odcinek Piątek-Kotliska). Mieszkańcy wiedzą, że zostaną przesiedleni, ale żyją w niepewności. Nie wiedzą kiedy to nastąpi, ani gdzie przyjdzie im na nowo mieszkać. Nie znają też wysokości odszkodowań. Czują się rozżaleni. 
 
Szczegółowe informacje nt. planowanych odcinków:
1. Czerniewice – Odolion – 11,4 km
2. Odolion – Brzezie – 23,1 km
 
Oferty na budowę odcinków złożyły konsorcja firm m.in.: hiszpańskich, niemieckich, polskich, czeskich, austriackich i irlandzkich. Kosztorys przewidywał, że wartość kontraktu wyniesie 1 601 mln zł.
 
Wykonawcą odcinków jest polsko – irlandzkie konsorcjum, z liderem SRB Civil Engineering Ltd, które złożyło najniższą ofertę – 934 mln zł.
Podpisanie umowy z wykonawcą – 17 czerwca 2010 r.
 
Planowane oddanie do ruchu: 2012 r.
 
Czerniewice – Odolion:
Liczba obiektów (wiadukty, przejścia dla zwierząt itd.) – 13.
 
Odolion – Brzezie:
Liczba obiektów (wiadukty, przejścia dla zwierząt itd.) – 18.
 
3. Brzezie – Kowal – 29,5 km
 
Oferty na budowę odcinków złożyły konsorcja firm hiszpańskich, portugalskich, niemieckich, polskich i austriackich. Kosztorys przewidywał, że wartość kontraktu wyniesie 1 371 mln zł.
 
Wykonawcą odcinka jest polsko – irlandzkie konsorcjum, z liderem PBG S.A., które złożyło najniższą ofertę – 857 mln zł.
Podpisanie umowy z wykonawcą – 17 czerwca 2010 r.
 
Planowane oddanie do ruchu: 2012 r.
 
Liczba obiektów (wiadukty, przejścia dla zwierząt itd.) – 27.

4. A1 Sójki – Kotliska – 15,2 km 
 
Najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka Sójki – Kotliska złożyło konsorcjum firm z liderem, firmą POLDIM S.A. z Tarnowa. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wybudowanie odcinka – 542,2 mln zł.
Podpisanie umowy z wykonawcą – 18 czerwca 2010 r. 
Planowane zakończenie robót – kwiecień 2012 r.
 
W ramach inwestycji powstaną m.in.:
 
– 2 wiadukty autostradowe,
– 13 wiaduktów drogowych, 
– 1 most, 
– 9 łącznic,
– Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Krzyżanów – przy obydwu jezdniach autostrady
– 17 przejść ekologicznych i przejść dla zwierząt.
 
5. A1 Piątek – Stryków – 21 km
 
Najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka Piątek – Stryków złożyło konsorcjum firm z liderem firmą Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co.KG z Niemiec. Oferta wykonawcy, która miała najniższą wartość to 569,8 mln zł.
Podpisanie umowy z wykonawcą – 18 czerwca 2010 r. 
Planowane zakończenie robót – kwiecień 2012 r.
 
W ramach inwestycji powstaną m.in.:
2 wiadukty autostradowe,
11 wiaduktów drogowych, 
1 most,
Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Głowno – przy obydwu jezdniach autostrady
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność