REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Trwają konsultacje społeczne najważniejszego projektu w Łódzkiem

10 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (w skrócie FEŁ2027). Dokument określa strategię wykorzystania w naszym regionie środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie czasowej 2021-2027. Dzień po przyjęciu projektu – 11 sierpnia – rozpoczęte zostały konsultacje społeczne, które potrwają do 17 września.

FEŁ2027 stanowi podstawowy dokument określający kierunki wykorzystania środków pochodzących z Funduszy Europejskich, a ściślej rzecz ujmując Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). W ich ramach Łódzkie otrzyma co najmniej 1631 milionów euro – 1222 miliony euro pochodzić będzie z EFRR, zaś 409 z EFS+. Nie będą to jedyne środki z UE przeznaczone dla naszego regionu w perspektywie czasowej 2021-2027.

Województwo łódzkie jako jedno z 6 województw w Polsce będzie objęte również wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki pochodzące z FST – 344 miliony euro – posłużą podregionom szczególnie narażonym na negatywne skutki transformacji energetycznej, przede wszystkim Zagłębiu Górniczo-Energetycznemu Bełchatów – Szczerców – Złoczew, którego gospodarka jest mocno związana z wydobyciem węgla brunatnego oraz produkcją z tego surowca energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto nasz region otrzymał aż 661,2 miliona euro z rezerwy programowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na całą rezerwę przeznaczono 7,1 miliarda euro, które zostały podzielone pomiędzy wszystkie województwa na podstawie debaty pomiędzy ministerstwem i samorządami.

Dzięki FEŁ2027 można nakreślić ścieżkę rozwoju województwa łódzkiego na lata 20 XXI wieku. Wśród priorytetów projektu znalazło się m.in.

– rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych wraz z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii;

– wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP wraz z tworzeniem w nich nowych miejsc pracy;

– wsparcie efektywności energetycznej i produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych;

– wspieranie regionu w przystosowaniu się do zmian klimatycznych;

– poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji;

– wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacjach społecznych.

Konsultacje społeczne w sprawie FEŁ 2027 odbywają się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny tutaj. Swoją opinię na temat projektu mogą wyrazić wszystkie zainteresowane podmioty, aczkolwiek autorzy szczególnie zachęcają do tego przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową oraz organizacje pozarządowe. Po zakończeniu okresu przyjmowania uwag, autorzy FEŁ2027 zajmą się ich szczegółową analizą oraz, jeżeli uwagi okażą się zasadne, uaktualnieniem projektu.

Inne

Ciekawe artykuły

Wprowadź firmę na rynki zagraniczne

Do marca 2022 roku trwa rekrutacja do projektu Export Influencer, który jest skierowany do łódzkich firm MŚP. Przedsiębiorstwa z tego sektora dzięki udziałowi w projekcie

Droga Wojewódzka Nr 713 Oddana Do Użytku

1 października w Popielawach w powiecie tomaszowskim odbył się rodzinny piknik. Na jego uczestników czekała moc atrakcji, m.in. poczęstunek od Kół Gospodyń Wiejskich, czy koncerty

Bogata Oferta Szkoleń Dla Przedsiębiorców

To jest niezwykle produktywna jesień dla beneficjentów Funduszy Europejskich. Zarówno obecnych, jak i przyszłych. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przygotował dla nich bowiem bogatą ofertę szkoleń,