REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Uczymy się, by wiedzieć, że…, uczymy się, by wiedzieć, jak…

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu gościł wczoraj psychologów, pedagogów oraz zaproszonych gości na obchodach 15-lecia działalności Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu. Sieć, którą tworzą obejmuje grupę 31 szkolnych specjalistów z placówek oświatowych z terenu powiatu zgierskiego. Na comiesięcznych spotkaniach spotykają się, aby omawiać aktualne problemy, szukać sposobów ich rozwiązania, czy dzielić się swoimi doświadczeniami. – Dzięki temu, że „zostaliśmy złapani w sieci”, którą sami stworzyliśmy i rozwijamy, mamy swobodę w wymianie potrzeb i zaspokajaniu ich – mówiły liderki grupy Bożena Wolska i Agnieszka Majewicz.

Wzrastamy w sieci, bo każdy z jej członków ma coś do zaoferowania pozostałym uczestnikom. Dzięki otwartości i zaufaniu możemy modyfikować swoje metody i formy pracy.

Na jubileuszu wykład na temat wykluczenia społecznego wygłosił Krzysztof Klajs, który od ponad 20 lat zajmuje się terapią rodzinną. Terapeuta dzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami dotyczącymi przyczyn i skutków wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. – W tym procesie są trzy strony: ten, który wyklucza, ten, który jest wykluczany oraz świadek tego wykluczania – mówił Krzysztof Klajs. Od strony psychologicznej ważne są emocje, które wiążą się z tym zjawiskiem. 

Drugi wykład pt. „O sieciach wsparcia i samokształcenia nie tylko formalnie” wygłosiła Elżbieta Paciejewska – Stolarz, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Łodzi. – Przygotowując się do tego spotkania, zastanawiałam się, co mogę powiedzieć ludziom z tak bogatą wiedzą i doświadczeniem – mówiła pani Elżbieta. – Myślę, że sieć, którą tworzycie, to przyszłościowa forma współpracy, dająca nieograniczone możliwości wymiany doświadczeń i wypracowywania nowych form kształcenia i doskonalenia pracowników placówek oświatowych. 

Na koniec zaproszeni goście mogli podziękować „Sieciowiczom” za wkład i zaangażowanie w pracę, którą od 15 lat wykonują na rzecz dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu. W imieniu Starosty Zgierskiego – Krzysztofa Kozaneckiego symboliczne upominki i podziękowania wręczył Jacek Brzeziński – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Inne

Ciekawe artykuły