REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Uwaga kierowcy – zmiany w organizacji ruchu w Zgierzu

 Skanska S.A. informuje, że od dnia 28 listopada 2016r. na drodze wojewódzkiej nr 702, obowiązywać będzie zmiana w organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z prowadzonymi przez Skanska pracami wprowadzone zostanie zamknięcie drogi DW 702 na odcinku od ul. Musierowicza (wraz ze skrzyżowaniem) do końca zakresu tj. za wiaduktem kolejowym (etap II). Jednocześnie na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Musierowicza nadal będzie obowiązywać zamknięcie drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Ruch lokalny poniżej 3,5 t zostanie wyznaczony mały objazd przez ulicę Proboszczewice. Główny objazd prowadzony będzie drogą krajową nr 91 (ul. Armii Krajowej, przechodząca w ul. Łęczycką i potem w ul. Ozorkowską) do Ozorkowa, następnie od Ozorkowa drogą wojewódzką nr 708 do drogi wojewódzkiej nr 702. Pojazdy opuszczające autostradę A2 na węźle „Zgierz” jadące w kierunku Łodzi będą kierowane w stronę Kutna do w/w objazdu drogą wojewódzką nr 708 i drogą krajową nr 91. 

Prosimy o ostrożność

– Roboty prowadzone w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na duże zagrożenie dla osób wykonujących pracę oraz dla postronnych uczestników ruchu. Dlatego też kierowców, pasażerów i mieszkańców okolic prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót – apeluje Skanska. 

O inwestycji

Roboty o wartości ponad 7 mln zł netto Skanska realizuje na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Prace potrwają do końca lipca 2017 r. Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Zakres inwestycji obejmuje:

– rozbiórkę starej i budowę nowej jezdni drogi wojewódzkiej,
– budowę zatok autobusowych,
– rozbiórkę i budowę chodników,
– rozbiórkę i budowę zjazdów,
– budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
– budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
– remont wiaduktu nad linią kolejową,
– przebudowę sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej,
– przebudowę dojazdów (dróg powiatowych i gminnych w obrębie skrzyżowań),
– budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi,
– remont kanału zrzutowego do rzeki Bzury.

Inne

Ciekawe artykuły