REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

W Piątce mogą więcej

W Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „MOGĘ WIĘCEJ… W „PIĄTCE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych, ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, wyrównywanie dysproporcji oraz wzrost W Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „MOGĘ WIĘCEJ… W „PIĄTCE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych, ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, wyrównywanie dysproporcji oraz wzrost ekspresji kulturalnej. Koordynatorem projektu była Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Hanna Sobczak.

Projekt był realizowany od 1 września 2010 r. do  31 marca 2012 r. i objął 155 uczniów. Przeprowadzonych zostało 2368 godzin zajęć, co jest naprawdę imponującą liczbą. Kwota projektu wyniosła ponad 400 tys. złotych. 

Do wyboru w projekcie było osiem rodzajów zajęć prowadzonych przez dwunastu nauczycieli. Były to: zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, ortografia na 5, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii i mnemotechniki, zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne, spotkania z teatrem, koło przyrodnicze oraz koło matematyczne.

Dzięki projektowi szkoła pozyskała 6 szt. laptopów, 2 telewizory, radioodtwarzacz, rzutnik multimedialny, DVD, kamerę cyfrową, dwie drukarki, aparat fotograficzny, programy multimedialne, filmy, bajki, książki, słuchowiska, gry dydaktyczne, planszowe, komputerowe, instrumenty muzyczne, meble, sprzęt nagłośnieniowy, pomoce dydaktyczne do zajęć psychologicznych, terapeutycznych, logopedycznych, matematycznych, zestawy badawcze i sprzęt laboratoryjny oraz materiały papiernicze i biurowe oraz sprzęt sportowy, które w przyszłości będą służyły kolejnym pokoleniom. 

Podczas uroczystości uczestnicy poszczególnych zajęć zaprezentowali przed koleżankami, kolegami oraz rodzicami nabyte umiejętności a także w jaki sposób one przebiegały. Przedstawienie było bardzo ciekawe, szczególne gratulacje należą się wicedyrektor Hannie Sobczak.

W imieniu rodziców wszystkim nauczycielom biorącym udział w Projekcie „„MOGĘ WIĘCEJ… W „PIĄTCE” podziękował przewodniczący Rady Rodziców Piotr Ogrodowczyk. – Chciałbym w imieniu wszystkich rodziców serdecznie podziękować Pani Dyrektor – mówi przewodniczący Rady Rodzicówza wielkie zaangażowanie i serce włożone w ten projekt. Bardzo się cieszymy, że tak duże grono dzieci w nim uczestniczyło, a pozyskane pomoce naukowe i dydaktyczne będą służyć przez kolejne lata.    

Pani dyrektor Sobczak snuje plany odnośnie kolejnego projektu, dlatego życzymy wielu sukcesów i więcej tak udanych przedsięwzięć.     

 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają