REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wpływy Skarbu Państwa z systemu viaToll będą wyższe niż przewidywano

Wpływy Skarbu Państwa z viaTOLL Elektronicznego Systemu Poboru Opłat w latach 2011-2018 wyniosą 23,6 mld zł. W okresie obowiązywania umowy, czyli do połowy 2018 r. wpływu  wyniosą 14,2 mld zł od samochodów powyżej 3,5 tony – dzięki poborowi elektronicznemu oraz 9,4 mld zł od aut osobowych – w ramach manualnego poboru opłat na autostradach. Prognozowane wpływy to efekt stawek za przejazd ujętych w przyjętym 22 marca br. rozporządzeniu Rady Ministrów. Pierwotnie wpływy były szacowane na 19,5 mld zł. Tym samym to co trafi do Skarbu Państwa znacznie przewyższy koszt, jaki zostanie poniesiony w związku z budową viaTOLL. Zostanie on bowiem zbudowany przez firmę Kapsch na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za 4,9 mld zł.

System VIATOLL obejmie docelowo ok. 2000 km autostrad, 5000 km dróg ekspresowych i 600 km dróg krajowych. W poszczególnych latach przychody Skarbu Państwa będą wynosić od ponad 360 mln zł do 3,7 mld zł. VIATOLL obejmie samochody ciężarowe oraz autobusy (pojazdy powyżej 3,5 t.), dzięki czemu ich kierowcy nie będą musieli już kupować winiet uprawniających do poruszania się po drogach krajowych. Kierowcy aut osobowych będą mogli przystąpić do systemu na zasadzie dobrowolności.
 
Od 1 lipca 2011 roku kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony będą zobowiązani płacić za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA. Opłaty te będą pobierane w sposób manualny. Najpóźniej 1 stycznia 2012 roku kierowcom wyżej wymienionych pojazdów zostanie udostępniony System viaTOLL, który umożliwi im dokonywanie opłat metodą elektroniczną.
 
Bramownice systemy Viatoll pojawiają się już przy drogach. Dwie pierwsze stanęły na trasie ekspresowej S1 na Śląsku. W całej Polsce trwają prace związane z budową kolejnych. Do 1 lipca 2011 roku, kiedy zacznie działać viaTOLL, powstanie ponad 430 takich konstrukcji.
 
Elektroniczny System Poboru Opłat – viaTOLL wykorzystuje technologię komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Aby mógł funkcjonować, nad wybranymi odcinkami sieci dróg włączonych do systemu (w pierwszym etapie 1,5 tys. km) nad jezdniami muszą stanąć specjalne bramownice. Są to lekkie stalowe konstrukcje, wyposażone w anteny umożliwiające komunikację z urządzeniami pokładowymi viaBOX, które będą musiały być zamontowane w każdym pojeździe o wadze powyżej 3,5 t. poruszającym się po drogach włączonych do viaTOLL. Każdorazowo, gdy taki pojazd będzie mijał bramownicę, zostanie naliczona opłata za przejazd określonym odcinkiem drogi włączonej do systemu.
 
Inne

Ciekawe artykuły