REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wraca Na Ziemi Zgierskiej – gazeta samorządowa gminy Zgierz

Po dziesięciu miesiącach przerwy gmina Zgierz wznowiła wydawanie gazety samorządowej „Na Ziemi Zgierskiej”. Gazeta wróciła do dawnego kształtu jako biuletyn informacyjny, bez polemiki i politycznych komentarzy. Nowością jest zmieniona szata graficzna. Gazeta ma informować o najważniejszych wydarzeniach związanych z gminą. Jej nakład to 2000 egzemplarzy. Gazetę tworzy trzyosobowa redakcja w składzie: Małgorzata Klauzińska – redaktor naczelny, Wioleta Głowacka oraz Maciej Wrzesiński

W nowym styczniowym wydaniu (nr 1) znajduje się przede wszystkim obszerny bilans i podsumowanie 2010 r. Polecamy w szczególności artykuły nt. rozbudowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białej; o Stworzeniu Centrum Aktywizacji Społeczno-kulturalnej we wsi Gieczno oraz o zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białej. W gazecie znajdują się ponadto praktyczne informacje np. stawki podatku od nieruchomości oraz inne taryfy obowiązujące na terenie gminy Zgierz w 2011 r. Zamieszczona została również relacja z jednego z ostatnich wydarzeń – ferii zimowych w Dworku w Dzierżąznej. 

Gazetę można czytać w formie tradycyjnej jak i przeglądać wydanie internetowe pod adresem:
 
Zapraszamy do lektury.
 
Przypomnijmy, że emisję miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej” zawieszono w marcu 2010 r. ponieważ prośbę o zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w pracach Kolegium Redakcyjnego złożyła Bogusława Szczecińska, Sekretarz Gminy Zgierz. Tymczasem zgodnie z ówczesnym regulaminem pracy kolegium to właśnie Sekretarz zwoływał, otwierał i prowadził prace kolegium. Brak jego uczestnictwa oznaczał de facto nie możność funkcjonowania redakcji. Pani Szczecińska podnosiła kilkakrotnie zarzuty wobec redakcji, że artykuły i treści poruszane w miesięczniku nie były bezstronne oraz miewały charakter polityczny.
 
W zastępstwie "Na Ziemi Zgierskiej" wydany miał być Biuletyn Informacyjny Gminy Zgierz. W lipcu 2010 r. ukazał się jeden numer gazety. Jednak wobec reaktywacji miesięcznika, wydawanie biuletynu nie będzie kontynuowane. 
 

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają