REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wybory Prezydenta Miasta Zgierza

 W dniu 5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 
W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. żaden z 7 kandydatów nie został wybrany na Prezydenta Miasta Zgierza, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 
Kandydatami na Prezydenta Miasta Zgierza w ponownym głosowaniu są:
 
SOKÓŁ Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Sokoła
WIECZOREK Iwona Małgorzata zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 8.00 do 22.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 listopada 2010 r.

Inne

Ciekawe artykuły

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od

Kultura, historia i tradycja w Łódzkiem

Muzea zajmują w polskiej tradycji znaczące miejsce. Gromadzą i przechowują materialne świadectwa historii i kultury oraz dorobek artystyczny naszych przodków. Ekspozycje muzealne stanowią świadectwo minionych

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak