REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wypadek, czy wiesz co robić?

Przedstawiamy pierwszy artykuł z cyklu na temat udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Artykuły są wynikiem współpracy z Harcerskim Klubem Adrenalina w Zgierzu.
 
Idziesz ulicą, widzisz leżącą osobę – co należy robić? Takie pytanie zadaje sobie prawie każdy z nas, kiedy widzi osobę leżącą w dziwnym miejscu, często znajdującą się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Uważam, że umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy pozyskujemy już w najmłodszych latach edukacji szkolnej, m.in. na lekcjach przysposobienia obronnego, dlaczego też jeśli dochodzi do sytuacji kiedy musimy wykorzystać tę wiedzę rezygnujemy z tego i pozostawiamy poszkodowanego w sytuacji krytycznej? Takich pytań można stawiać sobie bardzo dużo, nie mniej jednak należy znaleźć sensowną odpowiedź.
 
Pamiętajmy o tym, że w najmniej oczekiwanej chwili dochodzi np. do wypadku komunikacyjnego i właśnie w tym momencie najlepiej, by znalazła się osoba, która potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Należy podkreślić, że pierwsza pomoc, którą udziela świadek zdarzenia jest bardzo cenna i często to ona ratuje życie ludzkie. Każdy kogo zapytamy dlaczego nie udziela pomocy odpowie nam, że boi się, gdyż robiąc coś może spowodować gorszy stan niż poszkodowany się w nim znajduje – nie robiąc nic wybieramy najgorsze zło.
 
Nasz klub został utworzony właśnie po to, aby przede wszystkim nauczać pierwszej pomocy zgierzan. Jesteśmy bardzo często na zgierskich imprezach, gdzie zawsze można nas poznać po czerwonych strojach, również np. w parku zawsze mamy rozstawioną altanę w kolorze czerwonym, gdzie można przyjść i nauczyć się m.in. resuscytacji krążeniowo – oddechowej i automatycznej zewnętrznej defibrylacji. Każdy z naszych ratowników chętnie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania oraz nauczy prawidłowego postępowania.
 
Główną zaletą jest to, że można poćwiczyć na fantomach przystosowanych do tego rodzaju ćwiczeń. W naszym Klubie są Ratownicy Medyczni, Ratownicy ZHP oraz Instruktorzy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji (ERC/PRC). Ratownicy Medyczni i Instruktorzy to osoby pracujące w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego (Pogotowie Ratunkowe). Prowadzimy również pokazy ratownictwa medycznego, warsztaty, zabezpieczenia medyczne oraz kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi Ratownicy w chwilach zagrożenia życia i zdrowia posługują się profesjonalnym sprzętem, który pozyskaliśmy dzięki współpracy z Urzędem Miasta Zgierza. Posiadamy apteczki osobiste, specjalistyczne apteczki plecakowe, deskę ortopedyczną służącą do transportu poszkodowanych z obrażeniami kręgosłupa, opatrunki hydrożelowe stosowane w oparzeniach oraz bardzo drogi, ale ratujący życie Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator tzw. AED, który stosowany jest w sytuacji, kiedy dochodzi do Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). Należy podkreślić, że Urząd Miasta Zgierza zakupił 12 defibrylatorów, które rozmieszczone są m.in. MOSiR, Muzeum Miasta Zgierza, MOPS, MOK, w każdej przychodni rejonowych MZPR, Urząd Miasta Zgierza, Basen przy ul. Leśmiana. Uważam, że jako miasto mamy czym się chwalić posiadając taką liczbę defibrylatorów. 
 
Nasi instruktorzy są bardzo zadowoleni, że od września do szkół ma zostać wprowadzony nowy przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”, na którym to uczniowie będą poznawali zasady bezpieczeństwa przy zdarzeniach oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
 
Uważam, że kreowanie zachowań postawy dobrego Samarytanina już od najmłodszych lat w przyszłości wykaże owocne efekty. Młodzież bardzo chłonie wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i z tego jestem bardzo zadowolony.
 
Więcej informacji zamieszczonych jest na naszej stronie
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych zajęciach czy też pozyskaniem
informacji nt. kursów, zabezpieczeń prosimy o kontakt e-mailowy:
 
Naucz się udzielać pierwszej pomocy, gdyż życie to najcenniejszy dar, który każdy z nas otrzymał.
 
Koordynator ds. kursów i szkoleń
HKR „Adrenalina”, ratownik medyczny, Instruktor ERC/PRC mgr Dariusz Zawadzki

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają