REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

XIV Sztafeta Rowerowa „Ogień Niepodległości” – 3.11.2014

Patriotyzm jest postawą mającą różny wymiar, ale dla każdego patrioty ważna jest niepodległość i wolność kraju, w którym żyje. Symbolem patriotyzmu jest również jedna z tradycji okresu międzywojennego, gdy krakowska młodzież biegła z Oleandrów do Kostiuchnówki na Ukrainie na cmentarz legionowy, gdzie zapalali ogień i nieśli go z powrotem do Krakowa, co nawiązywało do drogi przebytej przez Pierwszą Kadrową.

Właśnie na wzór tej tradycji od 2000 roku drużynowi i instruktorzy Hufca ZHP Zgierz organizują Sztafetę po Ogień Niepodległości. Podczas jednego z obozowych ognisk instruktorzy usłyszeli opowieść o międzywojennej tradycji, która miała dla nich wymiar historyczny, a jednocześnie była przejawem patriotyzmu. 

Chcąc nawiązać do zasłyszanej gawędy i oddać hołd poległym na Wołyniu rozpoczęto organizowanie sztafety rowerowej, której idea jest odzwierciedleniem pomysłowości, gotowości do służby oraz patriotyzmu prezentowanego przez harcerzy. Symboliczny ogień pobierany jest w Polskim Lasku na cmentarzu legionowym w Kostiuchnówce na Wołyniu.

W czasie przejazdu sztafety odbywa się wiele spotkań i uroczystości, podczas których uczniowie, harcerze, władze samorządowe z różnych miast odbierają od zgierskich harcerzy Ogień, aby zapłonął podczas lokalnych uroczystości 11 listopada. Tego dnia uczestnicy Sztafety składają przywieziony z Kostiuchnówki symbol na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości z udziałem najwyższych władz państwa.

Przekazywanie ognia podczas sztafety ma przypominać o poświęceniu wielu pokoleń, dzięki którym możemy żyć w niezawisłym kraju.

Już 3 listopada, po raz 14, wyruszy sztafeta organizowana przez hufiec ZHP Zgierz. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.ogienniepodleglosci.zhp.net.pl

Inne

Ciekawe artykuły