REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zgierz pamięta o Weteranach Powstania Styczniowego z 1886 r. – 22.01.2014

W 151. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 22 stycznia 2014 roku, o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Zgierzu, Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek wraz z mieszkańcami złoży kwiaty i zapali znicze na mogiłach Weteranów Powstania Styczniowego: Józefa Popiołkiewicza, Rafała Rajskiego, Teofila i Marii z Hollendrów Pietrusińskich, Włodzimiery z Jodłowskich Krąkowskiej i Jana Erazma Podmieskiego

W okresie międzywojennym Weterani Powstania Styczniowego cieszyli się powszechnym szacunkiem społeczeństwa. Po 1945 r. ich groby zostały zapomniane. Władze miasta zainicjowały starania o objęcie opieką zgierskich mogił Weteranów Powstania. Wcześniej groby te nie były nawet ujęte w jakiejkolwiek ewidencji. Nawiązane zostały kontakty z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi. W ramach tej współpracy odnowione zostały groby powstańców, a także wykonano nich granitowe tablice upamiętniające. W 2014 roku złożone zostaną również kwiaty na mogile Jana Erazma Podmieskiego (rzemieślnika zgierskiego – członka oddziału straży narodowej, uczestnika walk pod Dobrą), którego grób niedawno odnaleziono. 

Miasto Zgierz corocznie upamiętnia bohaterów walk niepodległościowych z 1863 roku, którzy spoczywają na zgierskim cmentarzu – w ten sposób oddaje hołd Powstańcom, o których już nie zawsze się pamięta.

Inne

Ciekawe artykuły