REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Znaczenie inwentaryzacji budowlanej

W przypadku planowania takich czynności, jak np.: renowacja starego budynku, przebudowa lub nadbudowa nieruchomości, czy też sprzedaż nowej inwestycji, często konieczne jest poznanie szczegółowych wymiarów i układu danego obiektu. Dane te wykorzystuje się m.in. do sporządzenia niezbędnej dokumentacji. Zbieranie informacji o stanie faktycznym budynku nazywamy inwentaryzacją. Wyjaśnimy, kiedy warto ją przeprowadzić i dlaczego jest ona tak istotna w branży budowlanej.

Czym dokładnie jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana to szereg czynności, które mają na celu jak najdokładniejsze określenie stanu faktycznego danej nieruchomości. Może dostarczać informacji na temat np.: – powierzchni budynku, – rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń i ich przeznaczenia, – układu kondygnacji, – usytuowaniu ciągów komunikacyjnych. Kompleksowa inwentaryzacja może także opisywać konstrukcję danego obiektu oraz charakteryzować materiały, z których został wzniesiony. Sporządza się ją dziś najczęściej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak np. skanowanie laserowe. Powstała dokumentacja ma formę papierową lub elektroniczną. Warto wspomnieć, że inwentaryzację budowlaną możemy podzielić na trzy rodzaje, w zależności od zakresu prowadzonych prac. Inwentaryzacja całkowita obejmuje cały obiekt budowlany (np. duży biurowiec), inwentaryzacja częściowa będzie dotyczyć tylko wybranego pomieszczenia lub kondygnacji, natomiast inwentaryzacja cząstkowa skupi się jedynie na konkretnym detalu architektonicznym.

Kiedy warto przeprowadzić inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budynku to rozwiązanie, które można wykorzystać w wielu przypadkach. Najpowszechniejsze jest jednak przeprowadzenie tego typu prac, gdy planuje się remont lub renowację obiektu, z różnych względów nieposiadającego dokumentacji technicznej. To częsta sytuacja w przypadku nieruchomości zabytkowych, np. starych kamienic. Wszelkie prace w takich budynkach wymagają pozwolenia wydawanego na podstawie planu technicznego nieruchomości przez odpowiedniego inspektora budowlanego. Inwentaryzacja będzie niezbędna do przygotowania wspomnianego planu technicznego. Opisywana inwentaryzacja ma znaczenie również w przypadku planowania rozbudowy, nadbudowy lub innych prac konstrukcyjnych na obiekcie budowlanym. Ponadto można wykorzystać ją przy sprzedaży nieruchomości. Za pomocą precyzyjnych pomiarów już po nałożeniu na ściany tynków deweloper łatwo określi powierzchnię użytkową oferowanych klientom mieszkań. Z kolei inwestor indywidualny sprawdzi, ile metrów kwadratowych tak naprawdę ma jego nieruchomość, jeśli dane zawarte w księdze wieczystej są niejasne lub niekompletne.

Skanowanie laserowe Warszawa – jak może pomóc w inwentaryzacji?

Inwentaryzacja prowadzona w bardzo dużych budynkach za pomocą tradycyjnych metod może zająć sporo czasu. Dlatego coraz częściej do tego typu prac wykorzystuje się nowoczesne technologie. Zaliczamy do nich m.in. skanowanie laserowe Warszawa to miasto, w którym bez problemu można znaleźć specjalistów, świadczących takie usługi. Dzięki profesjonalnemu skanowaniu 3D budynku inwentaryzacja będzie wykonana z największą starannością i precyzją.  
Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają