REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 Żołnierze Wyklęci, nazywani również Żołnierzami Niezłomnymi, to najlepszy przykład bohaterstwa i determinacji, która cechowała nasz Naród w czasie II Wojny Światowej. Ta bezprecedensowa historia swoje korzenie ma osadzone w okresie II Rzeczypospolitej. To w tym czasie ci wielcy bohaterowie kształtowali swoje charaktery i zdobywali doświadczenie, także wojskowe. Choć każda z tych postaci różniła się od siebie, nierzadko bardzo diametralnie, to wszystkie one posiadały jeden wspólny mianownik – wyznawały trzy wartości, które dla Polaków są szczególnie ważne – Bóg, Honor i Ojczyzna. Heroizm Wyklętych nie pozostawia żadnych wątpliwości, nie zawsze jednak tak było. Lata komunistycznej propagandy skutecznie zakorzeniły w świadomości wielu ludzi obraz tych bohaterów  jako "bandytów" i "kolaborantów". Radykalna zmiana w postrzeganiu Żołnierzy Wyklętych nastąpiła w ostatnich latach, dzięki wytężonej pracy wielu osób i różnorakich środowisk patriotycznych. 

 
Wielu ludzi nadal uważa jednak, że Polskie Państwo Podziemne przestało istnieć wraz z rozwiązaniem Armii Krajowej rozkazem Komendanta Głównego – generała Leopolda Okulickiego, w dniu 19 stycznia 1945 roku. I dla wielu faktycznie wtedy walka dobiegła końca. Nie było jednak pośród członków tej grupy Żołnierzy Wyklętych. Dla nich rozpoczął się kolejny etap wojny o wolności i niepodległość Polski, nierzadko nazywani są oni przez publicystów i historyków mianem "partyzantów antykomunistycznych", co dobrze oddaje charakter prowadzonych przez Wyklętych działań. Wprowadzony przez jałtańskie ustalenia komunistyczny terror nie odpowiadał im, wbrew rozkazom postanowili więc walczyć dalej.
 
Działania i decyzje podjęte zostały szybko. Już w dniu 2 września 1945 roku powołane do życia zostało Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", którego liczebność pod koniec 1947 roku szacuje się aż na 40 tysięcy osób. Pokazuje to ogromną skalę sprzeciwu, jaki panował w Polsce wobec polityki narzucanej Polakom przez Sowietów. Nie była to jednak jedyna organizacja, której celem było pełne wyzwolenie Polski. Były to: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Narodowa Organizacja Wojskowa i istniejące już od czasów II WŚ Narodowe Siły Zbrojne oraz Konspiracyjne Wojsko Polskie. Podziemie antykomunistyczne do 1947 roku liczyło około 200-250 tysięcy partyzantów, walczących na terenach całego kraju. 
 
Jednak walka o niepodległość okazała się z góry skazana na klęskę. Sprzeciw Niezłomnych wobec Sowietów spowodował z ich strony krwawą odpowiedź mająca jak najszybciej i najbrutalniej rozgromić polską partyzantkę. Przeciwko Żołnierzom Wyklętym zostały przeprowadzone setki operacji mające zdławić polski opór niepodległościowy. Ich podstawę stanowiło NKWD, Ludowe Wojsko Polskie, aparaty bezpieczeństwa UB, a następnie SB. Komuniści znęcali się także nad polską ludnością cywilną, zabierając żywność, torturując, bezpodstawnie aresztując. Nie pozostawało to bez reakcji Żołnierzy Wyklętych, którzy na terenach II RP przez cały okres działania podziemia antykomunistycznego przeprowadzili tysiące akcji, rozbijając posterunki UB, likwidując agentów NKWD, działaczy partyjnych czy uwalniając więźniów.
 
Ostatecznie Żołnierze Wyklęci przegrali swoją walkę. Wielu z nich straciło życie, jeszcze więcej trafiało do więzień. Byli zastraszani, torturowani, co najgorsze – represje stosowno również wobec ich rodzin. Mimo tego pozostawili po sobie ogromną spuściznę i niesamowity testament, który my w dzisiejszych czasach zobowiązani jesteśmy, jako patrioci, wypełniać. Nie wolno nam pozwolić, aby ich poświęcenie poszło na marne, musimy zrobić wszystko, żeby stało się ono fundamentem Wielkiej Polski.
 
Tekst ten jest jedynie ogólnym opisem historii Żołnierzy Wyklętych. Zachęcamy jednak gorąco do zapoznania się z każdą z tych wspaniałych sylwetek osobno, ponieważ wszystkie te biografie są niezwykle fascynujące. Stawiajmy niezłomnych bohaterów jako wzór dla siebie i dla swoich bliskich, a wtedy będziemy mogli być spokojni o jakość naszej Ojczyzny.
Czołem Wielkiej Polsce!

Inne

Ciekawe artykuły