REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

19,92 mld zł na polskie drogi w 2010 r.

Prawie 20 mld zł – to kwota jaką wydała w 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na inwestycje na sieci dróg krajowych. 16,93 mld zł pochodziło z Krajowego Funduszu Drogowego, reszta – 2,99 mld zł z budżetu państwa. Nigdy wcześniej na inwestycje drogowe w Polsce nie wydano tak dużej kwoty.
 
Taki wynik finansowy został osiągnięty mimo obiektywnych problemów w postaci utraty trzech miesięcy sezonu budowlanego z powodu trzech dużych fal powodziowych. Skutkowało to faktycznym rozpoczęciem realizacji programu budowy dróg zaplanowanego na ubiegły rok dopiero w sierpniu. Wprowadzenie ścisłego nadzoru nad tempem prac budowlanych po ustąpieniu trzech fal powodziowych a także wprowadzenie katalogu prac umożliwiających prowadzenie robót w zimie spowodowały, że i tak osiągnięty został rekordowy wynik finansowy.
 
Jeśli spojrzymy na poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich 15 lat, to w porównaniu z 1995 rokiem realne wydatki są 20-krotnie większe. I tak w 1995 roku sięgały 1 mld zł, w 1996 r. wyniosły 1,3 mld zł, w 1997 r. 1,8 mld zł, w 1998 r. 2,5 mld zł, w 1999 r. 2,6 mld zł, w 2000 r. 2,9 mld zł. W 2001 r. realnie na inwestycje wydanych zostało 2,98 mld zł, w 2002 r. 3,2 mld zł, w 2003 r. 4,1 mld zł, w 2004 r. 5,5 mld zł, w 2005 r. 6,6 mld zł, w 2006 r. 7,7 mld zł, w 2007 r.10 mld zł, w 2008 r. 13,6 mld zł, w 2009 r. 18,3 mld zł.
 
Wydatki inwestycyjne w latach 1995 – 2010, źródło: GDDKiA
 
Ponadto średnia cena uzyskana w przetargach była o 28 proc. niższa od zakładanej w kosztorysach, co dało 8,2 mld zł oszczędności. 22 mld zł to wartość umów na realizację inwestycji drogowych w całym kraju podpisanych w ubiegłym roku.
 
Rekordowe wydatki w 2010 r. przełożyły się na konkretne, również rekordowe wyniki w realizacji inwestycji w przeliczeniu na kilometry. W tej chwili w budowie jest nieco ponad 1,4 tys. km dróg. W 2010 roku oddano 156 km nowych dróg i wyremontowano 767 km.
 
Obecnie w eksploatacji znajdują się 1463 kilometry dróg szybkiego ruchu. Tylko w 2010 roku GDDKiA podpisała umowy na budowę na 544 kilometry z czego 300 km to autostrady a 244 km to drogi ekspresowe. W budowie i przebudowie są 1434 kilometry dróg. 744 km autostrad, 522 km dróg ekspresowych, 92 km obwodnic oraz 76 km wzmocnień i przebudów.

Inne

Ciekawe artykuły

Wagi kontrolne w przemyśle i na produkcji

Za każdym produktem, który trafia do naszych rąk, stoi skomplikowany proces produkcji. Za jego sprawą surowce zamieniają się w gotowe do użytku przedmioty, które spełniają