REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

24 nowe i odnowione perony

Mieszkańcy aglomeracji łódzkiej już korzystają z nowych lub przebudowanych przystanków i stacji kolejowych. To efekt zakończonych prac nad pierwszym etapem rozbudowy infrastruktury kolejowej dedykowanej połączeniom aglomeracyjnym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystosowują następną linię kolejową do obsługi tego połączenia. Do końca 2014 roku mieszkańcy województwa łódzkiego będą korzystali z 20 nowych i odnowionych przystanków i stacji. 

 
W sumie, wybudowano nowe bądź przebudowano istniejące 24 perony na 14 przystankach: Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Dąbrowa, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers, Ozorków Nowe Miasto, Smardzew, Glinnik Wieś, Glinnik, Swędów, Bratoszewice i Domaniewice Centrum oraz na trzech stacjach kolejowych: Stryków, Głowno i Chociszew.
 
Inwestycja objęła odcinki czterech linii kolejowych – z Łodzi do Łowicza, do Kutna, ze stacji Łódź Kaliska do stacji Łódź Chojny i do stacji Łódź Widzew. Jej zwieńczeniem jest zakończenie prac remontowych na dwóch dworcach – w Strykowie i w Głownie. Projekt pozwolił również na podwyższenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami – w ramach zadania na dziewięciu przejazdach kolejowo-drogowych zainstalowano urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Całkowity koszt projektu, który był realizowany w ramach umowy partnerskiej między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Miastem Łódź – Zarządem Dróg i Transportu oraz Gminą Zgierz to ponad 42 mln złotych netto. Zadanie jest współfinansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 
Pierwszym zadaniem, które pozwoliło na usprawnienie aglomeracyjnych dojazdów koleją do Łodzi była modernizacja trasy z Łodzi do Łowicza. Odcinek między Zgierzem, a Łowiczem został zmodernizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2011 roku. Prace za ponad 65 milionów złotych umożliwiły wznowienie ruchu pociągów pasażerskich na trasie liczącej 47 kilometrów. Zakres prac budowlanych objął m.in. kompleksową wymianę nawierzchni torowej oraz modernizację 43 przejazdów drogowych. Wykonanie tych robót pozwoliło na przywrócenie na wyremontowanym odcinku linii kolejowej prędkości 90 km/h. 
 
Kolejną inwestycją, która pozwoli zwiększyć udział kolei w połączeniach aglomeracyjnych jest rewitalizacja linii kolejowej Łódź Widzew – Zgierz. Inwestycja obejmuje przebudowę torów na długości ponad 12 kilometrów. Po zakończeniu prac czas przejazdu pociągiem aglomeracyjnym z Łodzi Widzewa do stacji Zgierz wyniesie około 15 minut, a maksymalna prędkość pociągów wyniesie 100 km/h. Podróżni będą mogli ponownie korzystać z trzech przebudowanych przystanków. Łódź Stoki, Łódź Marysin i Łódź Arturówek – od wielu lat wyłączonych z eksploatacji. Przystanek Łódź Radogoszcz z nową nazwą – Łódź Marysin – zostanie przesunięty o ok. 500 m w stronę ulicy Strykowskiej, co umożliwi pasażerom łatwiejsze przesiadki do autobusów lub tramwajów. Prace związane z rewitalizacją linii ze Zgierza do stacji Łódź Widzew obejmą również roboty na 11 obiektach inżynieryjnych jak wiadukty, mosty czy przepusty. Realizacja robót została zaplanowana na lata 2013-2014.

Inne

Ciekawe artykuły