REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Poznaj siłę swojego głosu"- Internetowe Radio Obywatelskie EZG

1 lutego 2014 r. ruszył projekt „Poznaj siłę swojego głosu – Internetowe Radio Obywatelskie EZG” realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu. Projekt dofinansowano z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt dotyczy stworzenia radia obywatelskiego w Zgierzu oraz realizacji audycji o charakterze społeczno-obywatelskim i kulturalnym począwszy od marca 2014 r. Celem jest wzrost aktywności obywatelskiej zgierzan i zgierzanek, zwiększenie ich wiedzy o samorządzie oraz promocja zainteresowań i sukcesów mieszkańców i mieszkanek Zgierza w różnym wieku.

 
W działaniach projektowych znajdują się m. in. radiowe relacje na żywo z miejskich imprez plenerowych i sesji Rady Miasta Zgierza, a także otwarte spotkania ze znanymi łódzkimi dziennikarzami i dziennikarkami radiowymi. Projekt potrwa do września 2014 r. Całkowity koszt projektu to 137 tys. zł.
 
Początek lutego to etap rekrutacji do redakcji Radia odbywającej się poprzez wysłanie ankiety aplikacyjnej dostępnej na stronie www.ezg.info.pl. W redakcji znajdą się zgierzanie i zgierzanki głównie w wieku 16-35 lat, zainteresowani pracą w radiu i realizowaniem audycji (newsów, reportaży, programów autorskich). Dla członków i członkiń redakcji przewidziano dwa warsztaty przygotowujące do pracy w radiu (dziennikarski i obywatelski, 22 i 23 lutego) oraz wyjazdowy warsztat integracyjny w maju. Redakcja korzystać będzie z radiowego sprzętu zakupionego w ramach projektu. 
Więcej informacji o projekcie udziela jego koordynator, Adrian Skoczylas (mail: [email protected]).

Inne

Ciekawe artykuły