REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Autostrada A1 Grudziądz-Toruń otwarta

W piątek 14 października 2011 r. została oddana do użytku autostrada A1 na odcinku Grudziądz – Toruń (62 km). Jego budowa rozpoczęła się w sierpniu 2008 roku i trwała 27 miesięcy. Z chwilą otwarcia, kierowcy będą mieli do dyspozycji 152 km autostrady i będą mogli pokonać trasę z Torunia do Gdańska w zaledwie 70 minut.

Autostrada A1 jest jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski i kontynentu. Połączy porty morskie Trójmiasta z Górnym Ślą­skiem i z południem Europy. Odcinek pomiędzy Nowymi Marzami a Czerniewicami stanie się alternatywą dla zatłoczonej i przebiegającej przez liczne miejscowości, w tym Zgierz,  drogi krajowej nr 1. Będzie miała strategiczny wpływ na ekonomiczny rozwój regionu, tworząc ko­rzystne warunki dla nowych inwestycji. Wpłynie również na spadek liczby wypadków drogowych w regionie. Z danych policji w województwie po­morskim wynika, że dzięki otwarciu pierwszego, północnego odcinka autostrady liczba wypad­ków na krajowej „jedynce", równoległej do A1, spadła o ponad 20%.
 
W ramach realizacji wykonano 10 mln m3 robót ziemnych, zużyto 300 tys. m3 betonu oraz położono 1,3 mln ton mieszanek bitumicznych. Przez trzy kolejne sezony budowlane, w szczytowych momentach prac, na palcu budowy przebywało 4,5 tys. osób, w tym ponad tysiąc zatrudnionych przez generalnego wykonawcę, firmę Skanska-NDI. Przy budowie pracowało 500 maszyn oraz 500 samochodów transportowych. Roboty budowlane obejmowały wybudowanie nowego pasa autostrady od węzła Nowe Marzy do węzła Lubicz (51,72 km) oraz przeprawy przez Wisłę w okolicach Grudziądza.
 
W ramach II etapu budowy autostrady A1, wybudowano most na Wiśle pod Grudziądzem, mierzący 1 954 metry, który jest najdłuższym mostem w kraju. Ponadto, w ramach prac zmodernizowano częściowo zrealizowany odcinek od węzła Lubicz do Czerniewic (10,7 km) włącznie z dokończeniem budowy mostów przez Drwęcę oraz Wisłę koło Torunia.
 
Zgodnie z projektem wybudowano 5 nowych węzłów autostradowych, w tym powstały na trasie I etapu inwestycji (oddany w lutym 2011 roku) węzeł Warlubie. Na nowo otwartym odcinku pomiędzy Nowymi Marzami, a Czerniewicami czynne będą dwa węzły – w Lisewie i Lubiczu. Pozostałe dwa (węzeł Grudziądz i węzeł Turzno), zostaną oddane do użytku w 2012 roku, po wybudowaniu lokalnych połączeń do zjazdów autostradowych. W ramach przedsięwzięcia zostały wybudowane 4 pary miejsc obsługi podróżnych (MOP) – Malankowo, Drzonowo, Nowy Dwór i Nowa Wieś.
 
Koncesję na budowę autostrady A1 i jej eksplo­atację posiada od 1997 r. konsorcjum Gdańsk Transport Company, w którym udziały mają od­powiednio: Skanska Infrastructure Development – 30%, John Laing Infrastructure Ltd. – 29,69%, NDI Autostrada Sp. z o.o. – 25,31% oraz Intertoll Infrastructure Developments BV – 15%.
 
Zakres prac:
 • mosty przez Wisłę – 2
 • obiekty mostowe – 49
 • obiekty mostowe do re­montu – 14
 • obiekty do rozbiórki – 1
 • miejsca obsługi podróż­nych (MOP) – 4 pary
 • węzły drogowe – 5 (w tym węzeł Warlubie w fazie 1)
 • obwody utrzymania au­tostrady (OUA) – 1
 • place poboru opłat (PPO) – 1
 • stacje poboru opłat (SPO) – 4
 • roboty ziemne – 10 000 000 m3
 • ilość betonu – 225000 m3
 • ilość mieszkanek bitu­micznych – 1 300 000 ton
   

Dane techniczne:

 • liczba pasów: 4, po 2 w każdą stronę
 • szerokość pasa – 3,75 m
 • nawierzchnia – bitumicz­na
Inne

Ciekawe artykuły