REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Centrum terapii Rodzina od Nowa – terapia DDD i DDA

Centrum terapii Rodzina od Nowa prowadzi terapie grupowe, indywidualne, DDA, DDD oraz uzależnień. Tworzy grupy wsparcia dla osób potrzebujących pomocy, co pozwala pozbyć się problemów natury psychologicznej.

Problemy z dzieciństwa w dorosłym życiu

Dzieciństwo jest najważniejszym etapem w życiu każdego człowieka. Jeśli młody człowiek w domu rodzinnym przeżywa traumę emocjonalną, spowodowaną złą atmosferą, skomplikowanymi relacjami, oraz lęki. A przy tym dotykają go sytuacje stresujące i nie czuje się kochany, odbija się to na jego zdrowiu w życiu dorosłym. Ten balast ciąży na nim i może doprowadzić do wielu poważnych chorób, w tym psychicznych. Często nie potrafi ułożyć sobie życia, bo każdy związek kończy się rozstaniem. Jeśli założy rodzinę, przenosi swoje doświadczenia na męża/żonę i dzieci. Jeśli doświadczyliście Państwo traumy w dzieciństwie, warto zgłosić się po pomoc. Program terapii jest dostępny pod linkiem rodzinaodnowa.waw.pl. Otrzymacie wsparcie i dokonacie trwałej zmiany w swoim życiu.

Kryzys spowodowany rozstaniem

Kryzys po rozstaniu jest to pewnego rodzaju stratą po śmierci kogoś bliskiego czy rozpadzie związku. Ten moment jest niezwykle trudny i wiąże się z negatywnymi emocjami. Towarzyszą, temu: smutek, złość, gniew, niedowierzanie, żal itd. Niełatwo pogodzić się z sytuacją, która zawsze jest bolesna. Zazwyczaj poszukuje się środka zastępczego, by uciec myślami od tej sytuacji i zapomnieć. Każdy reaguje w inny sposób, ale nie wszyscy potrafią sobie radzić z rozstaniem. Odczuwając kryzys spowodowany rozstaniem, możecie Państwo zgłosić się do specjalisty. Informacje na temat terapii, znajdziecie na stronie https://rodzinaodnowa.waw.pl/grupa-terapeutyczna-kryzys-rozstanie/. Dzięki psychoterapii i wsparciu psychologicznym można odzyskać równowagę psychiczną i efektywnie radzić sobie z tego typu sytuacją.

Terapia DDD i DDA

Jest to terapia grupowa dla dorosłych osób z rodzin dysfunkcyjnych, w których występował, m.in. problem z alkoholem. Doświadczają wielu trudności psychospołecznych, przez przeżytą traumę w dzieciństwie. Najczęstszymi syndromami, z jakimi się borykają są: depresja, poczucie izolacji, wstydu, lęku, brak koncentracji i wewnętrznej akceptacji oraz niskie poczucie wartości. Terapia DDD i DDA przynosi korzyści, dzięki rozmowie z psychologiem i pozostałymi uczestnikami. Dokładne informacje na temat sesji znajdują się na stronie internetowej https://rodzinaodnowa.waw.pl/dda-ddd/. Udział w grupie terapeutycznej pozwala wyjść z błędnego koła. Uczestnicy terapii mogą wymieniać się doświadczeniem oraz wspierać pod okiem psychoterapeuty.

Inne

Ciekawe artykuły