REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Co zalicza się do gruzu?

Gruz budowlany to stały element prac konstrukcyjnych, remontowych, oraz rozbiórkowych. Właściwe gospodarowanie odpadami budowlanymi stanowi prawny wymóg nakładany na inwestora mocą ustawy. Inwestorzy indywidualni i deweloperzy muszą zadbać o odpowiednie składowanie i utylizację gruzu budowlanego, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska i recyklingu. Gruz to pojęcie dosyć szerokie, obejmujące swoim zasięgiem liczne pozostałości na placu budowy. Co konkretnie kwalifikuje się jako gruz budowlany? Gdzie szukać kompleksowej usługi wywozu odpadów z budowy?

Wywóz gruzu w Poznaniu- czym jest gruz budowlany?

Pojęcie gruzu budowlanego należy przeciwstawić tzw. mieszanym odpadom budowlanym. Do tej drugiej kategorii zaliczamy dowolny rodzaj materiału odpadowego powstającego w trakcie prac remontowych, wyburzeniowych i konstrukcyjnych. Odpady mieszane charakteryzują się niską wytrzymałością mechaniczną, co uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie. Gospodarka mieszanymi odpadami budowlanymi ogranicza się zatem do ich właściwego składowania na placu budowy, a następnie transportowania w miejsce posiadające infrastrukturę do utylizacji. Lista precyzująca mieszane odpady budowlane obejmuje m.in. pozostałości tynków, płyty gipsowe, zniszczone bloki silikatowe, beton komórkowy, fragmenty cegieł dekoracyjnych, czy drewno budowlane.
Odpady zmieszane wytworzone na placu budowy nie zaliczają się do pojęcia czystego gruzu budowlanego. Definicja gruzu określa go jako defragmentowany, potłuczony materiał pochodzący z produktów ceramiki budowlanej czy zbrojonego betonu. Gruz pełni ważną rolę w procesie wykładanie warstwy wyrównawczej pod kostkę brukową, krawężniki, a nawet tory kolejowe.
Gruz ceramiczny obejmuje płytki, dachówki, porcelanę, pustaki ceramiczne, czy zużytą armaturę łazienkową. Gruz budowlany cechuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, dlatego stanowi świetny materiał do wykonania podsypki. Składowanie gruzu budowlanego na placu budowy następuje w przeznaczonych do tego celu kontenerach, które można zakupić lub wynająć w specjalistycznych firmach. Wynajem kontenera i wywóz gruzu w Poznaniu stanowi ważny element procesu budowlanego. Umożliwia pogodzenie wymagań związanych z optymalną organizacją przestrzeni, przepisami BHP, a także kwestiami ochrony środowiska naturalnego.

Wywóz odpadów budowlanych w Poznaniu — kompleksowa oferta firmy Śmieci.eu

Wśród firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami budowlanymi, na szczególną uwagę zasługuje propozycja serwisu Smieci.eu. W ramach oferty opisanej na stronie www.smieci.eu zawiera się wywóz odpadów budowlanych w Poznaniu, obejmujący zarówno odpady zmieszane, jak i czysty gruz budowlany. Inwestorzy indywidualni i deweloperzy korzystający ze wsparcia podmiotów zewnętrznych mają możliwość obniżenia kosztów budowlanych, z jednoczesną gwarancją, że utylizacja gruzu będzie przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy. Firma Smieci.eu świadczy swoje usługi na wywóz gruzu w Poznaniu, w Warszawie i innych miastach na terenie całej Polski.

 

Inne

Ciekawe artykuły