REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czarne punkty znikają z polskich dróg

Dzięki dużym inwestycjom poprawiającym bezpieczeństwo ruchu stopniowo znikają tzw. „czarne punkty” z polskich dróg. W ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Drogi zaufania”, od 2007 roku wielokilometrowe odcinki dróg, w tym miejsca szczególnie niebezpieczne, są przebudowywane. Celem tych działań jest zatrzymanie polityki punktowego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu oraz  minimalizacja liczby wypadków drogowych na długich, liniowych odcinkach konkretnych dróg.

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oceniła, że idea programu ostrzegania o zagrożeniach na drogach poprzez realizację „czarnych punktów” sprawdzająca się w latach 1999 – 2005 musi być zastąpiona kompleksowym programem poprawy bezpieczeństwa ruchu na całej sieci drogowej w Polsce. Ostrzeganie kierowców o zagrożeniach w danych miejscu nie wpływało bowiem w sposób efektywny na realny spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Kierowcy, w początkowym okresie po zainstalowaniu „czarnych punktów” ograniczali prędkość, ale później mieliśmy często do czynienie ze zjawiskiem odwrotnym.
 
Dlatego też w roku 2006 GDDKiA podjęła decyzję o uruchomieniu profesjonalnego programu ochrony zdrowia i życia uczestników ruchu pod nazwą „Drogi zaufania”. Program ten początkowo realizowany na drodze krajowej nr 8, a od 2009 r. na wszystkich drogach krajowych przyniósł nadzwyczajne efekty. Od 2007 rr liczba ofiar wypadków śmiertelnych na drogach krajowych spadła o 25 proc. Tym samym udało nam się uratować życie ponad 600 osób.
 
Idea programu to połączenie kilku rodzajów działań: inżynierii, nadzoru, komunikacji społecznej oraz ratownictwa medycznego. W ramach działań inżynierskich przebudowywane są ciągi komunikacyjne na wielokilometrowych odcinkach, powstają wyspy i kładki dla pieszych, zatoki autobusowe i ronda, wprowadzane są limity dopuszczalnych prędkości. W ramach działań promujących program i bezpieczeństwo ruchu organizujemy happeningi i akcje specjalne przy drogach, których celem jest uzmysłowienie kierowcom, że od ich odpowiedzialnych postaw na drodze zależy nasze wspólne bezpieczeństwo i liczba wypadków.
 
Rocznie na inwestycje w ramach programu GDDKiA wydaje ok. 1,5 mld zł. Celem tych działań jest ograniczenie liczby ofiar wypadków o 75 proc. do 2013 r. (w porównaniu z 2006 r., ostatnim przed wejściem w życie programu „Drogi zaufania”). Docelowo wszystkie „czarne punkty” na polskich drogach znikną, ponieważ zniknie też zagrożenie dla kierowców w tych miejscach i na innych odcinkach dróg krajowych.
 

Inne

Ciekawe artykuły

Inicjatywy Inteligentnego Miasta w Zgierzu

W erze dynamicznego rozwoju technologii, koncepcja smart city staje się coraz bardziej popularna. Miasta na całym świecie wdrażają nowoczesne rozwiązania, aby poprawić zarządzanie, zwiększyć efektywność