REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jest dobrze, ale ma być jeszcze bezpieczniej

 Na drogach w województwie łódzkim jest bezpieczniej niż rok temu – to konkluzja, która płynie ze spotkania Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Obradom podsumowującym 2010 rok przewodniczył Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby wypadków o 12 % (całkowita liczba – 4153), ofiar śmiertelnych o 8% (320) oraz rannych o 12,5% (5963). Mimo pozytywnych trendów statystyki wciąż wykazują, że łódzkie jest w czołówce województw o wysokim zagrożeniu w ruchu drogowym. – Niewątpliwie znaczący wpływ na ten stan rzeczy ma centralne położenie naszego województwa oraz fakt krzyżowania się głównych ciągów komunikacyjnych z większym natężeniem ruchu tranzytowegomówił młodszy inspektor Cezary Popławski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Marszałek Stępień zaznaczył, że w związku z tym trzeba konsekwentnie rozwijać wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym: – Podczas modernizacji dróg, powinniśmy również zadbać o przebudowę miejsc szczególnie niebezpiecznych. Poprzez budowę np. rond, wysepek i dłuższych przejść dla pieszych, nastąpi uspokojenie ruchu.
 
WRBRD, przy pomocy policji i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, jest również organizatorem wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę świadomości kierowców oraz pieszych. W celu ograniczenia wypadków drogowych i liczby ofiar zrealizowane zostały akcje pod kryptonimami „Niechronieni”, „Prędkość” i „Alkohol”. Wiosną i latem zorganizowano liczne konkursy i turnieje o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego” i „Młodzieżowy turniej motoryzacyjny, w których wzięło udział ponad 500 szkół i 9 tys. uczniów.
 
W ramach działań prewencyjnych i edukacyjnych, na terenie kilku powiatów, przeprowadzono spotkania w celu poszerzania wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego. Zadbano także o poprawienie widoczności pieszych oraz rowerzystów przekazując ok. 40 tys. odblasków, 2 tys. kamizelek oraz 50 kasków.
 
W tym roku Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego będą dysponować kwotą ponad 800 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa.
Działalność wszystkich służb oraz instytucji spowodowała w ciągu ostatnich 10 lat spadek ilości wypadków i ofiar śmiertelnych, co jest równoznaczne z wypełnianiem założeń Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce „GAMBIT”.

Inne

Ciekawe artykuły