REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czujemy się coraz bezpieczniej

Blisko 78% mieszkańców województwa łódzkiego czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy, prawie dwie trzecie uznaje Policję za skuteczną, a 61% respondentów dobrze ocenia pracę funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania. To wyniki badań społecznych przeprowadzonych na terenie całego kraju w styczniu 2011 r. na próbie liczącej ok. 17 tysięcy Polaków, w każdym województwie po 1000 losowo wybranych respondentów.

Komenda Główna Policji w styczniu 2011 r. zleciła niezależnym firmom zewnętrznym przeprowadzenie badania opinii publicznej. Polskie Badanie Przestępczości (PBP) do tej pory zrealizowano w czterech edycjach. Poszczególne części zostały przeprowadzone w styczniu 2007, 2008, 2009 i 2011 r. W porównaniu z poprzednimi edycjami wyniki w styczniu tego roku są najlepsze.

Polaków, w tym także mieszkańców województwa łódzkiego zapytano o skuteczność Policji w walce z przestępczością. Prawie dwie trzecie respondentów uznaje Policję za sprawnie działającą. W porównaniu z poprzednią edycją badania, oceny skuteczności Policji wzrosły. Jest to najlepszy wynik od 2006 r., kiedy to pytanie po raz pierwszy pojawiło się w badaniu.
 
Duża część mieszkańców województwa łódzkiego pozytywnie ocenia pracę Policji. 61% dobrze ocenia pracę policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania respondentów. Blisko 60% uważa, że Policja jest skuteczna w walce z przestępczością (to 10-cio procentowy) wzrost w  porównaniu z ostatnimi badaniami w 2009 r.). Spośród zagrożeń w pobliżu miejsca zamieszkania najbardziej obawiają się brawurowo jeżdżących kierujących, w dalszej zaś kolejności włamań i rozbojów.
 
Zdecydowana większość mieszkańców Polski deklaruje wysokie poczucie bezpieczeństwa. Blisko 78% mieszkańców naszego województwa czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy. Przeciwne odczucia wyraża mniej niż jedna piąta badanych.

Inne

Ciekawe artykuły

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od