REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czy tramwaj 46 zniknie ze Zgierza?

W wyniku umowy zawartej pomiędzy władzami Łodzi, a spółką MPK Łódź, łódzki przewoźnik ma stać się wyłączną firmą, która będzie obsługiwała połączenia tramwajowe na terenie Łodzi. Podpisanie porozumienia oznacza, że Łódź zmuszona jest wypowiedzieć umowy w dwóch spółkach transportowych, w ktorych ma po 49% udziałów. Ważą się losy linii 46 (Łódź, Zgierz, Ozorków) oraz 43 (łączącej Łódź, Konstantynów i Lutomiersk).

Oznacza to również kolosalne kłopoty dla podróżnych, a wariantów wyjścia z sytuacji jest kilka:

  • Tramwaje dojadą tylko do granic Łodzi (46 do Helenówka). Dalej podróżnych będą wozić tramwaje podmiejskie, co będzie rozwiązaniem małokomforotwym dla pasażerów.
  • Tramwaje zostaną całkowicie zlikwidowane, a obsługę połączeń na terenie Łodzi przejmą dotychczasowej składy (np. 11) – najgorszy społecznie wariant. 
  • Przewozy na trasach 43 i 46 przejmie MPK Łódź i to rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla przewoźnika, o którego interesy dba Łódz, ale najmniej korzystne dla gmin, w tym gminy miasto Zgierz, gminy Zgierz i gminy miasto Ozorków. 
 
Jacek Socha, burmistrz Ozorkowa uważa, że w forosowanie trzeciego wariantu będzie oznaczało działanie na szkodę spółki Międzygminna Komunikacja Tramwajowa, i grozi konsekwencjami prawnymi. 
 
Nasze stanowisko jest jednoznaczne, chcemy podtrzymać obowiązujące od 1993 r. porozumienie ponieważ jest ono dla nas satysfakcjonującemówi Grzegorz Leśniewicz, wiceprezydent Zgierza. – Jeśli nasi sąsiedzi chcą je zmienić, powinni przedstawić alternatywne propozycje. Na razie jednak ze strony Łodzi nie padły żadne konkrety. Jesteśmy przygotowani na twarde negocjacjedodaje
 
W wyniku spotkania wiceprezydenta Łodzi Pawła Paczkowskiego z przedstawicielami sąsiednich samorządów padło zapewnienie, że strona łódzka w ciągu dwóch tygodni przedstawi propozycje zmian. Później gminy będą miały tydzień czasu na ustosunkowanie się do zaprezentowanych pomysłów. 
 
W sporach o finansowanie połączeń wszyscy zapominają, które z rozwiązań jest najkorzystniejsze dla pasażerów. Omawiany problem to nie jedyne kłopoty linii 46. Już wcześniej istanły nieporozumienia pomiędzy Ozorkowem i Zgierzem, a gminą Zgierz co do wielkości wkładu w finansowanie połączeń. Ponadto stan torowiska pomiędzy Zgierzam a Ozorkowem jest fatalny i wymaga remontu. Osatnio dodatkowe kłopoty sprawiają kradzieże trakcji tramwajowych. 

Inne

Ciekawe artykuły