REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czy tramwaj 46 zniknie ze Zgierza?

W wyniku umowy zawartej pomiędzy władzami Łodzi, a spółką MPK Łódź, łódzki przewoźnik ma stać się wyłączną firmą, która będzie obsługiwała połączenia tramwajowe na terenie Łodzi. Podpisanie porozumienia oznacza, że Łódź zmuszona jest wypowiedzieć umowy w dwóch spółkach transportowych, w ktorych ma po 49% udziałów. Ważą się losy linii 46 (Łódź, Zgierz, Ozorków) oraz 43 (łączącej Łódź, Konstantynów i Lutomiersk).

Oznacza to również kolosalne kłopoty dla podróżnych, a wariantów wyjścia z sytuacji jest kilka:

  • Tramwaje dojadą tylko do granic Łodzi (46 do Helenówka). Dalej podróżnych będą wozić tramwaje podmiejskie, co będzie rozwiązaniem małokomforotwym dla pasażerów.
  • Tramwaje zostaną całkowicie zlikwidowane, a obsługę połączeń na terenie Łodzi przejmą dotychczasowej składy (np. 11) – najgorszy społecznie wariant. 
  • Przewozy na trasach 43 i 46 przejmie MPK Łódź i to rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla przewoźnika, o którego interesy dba Łódz, ale najmniej korzystne dla gmin, w tym gminy miasto Zgierz, gminy Zgierz i gminy miasto Ozorków. 
 
Jacek Socha, burmistrz Ozorkowa uważa, że w forosowanie trzeciego wariantu będzie oznaczało działanie na szkodę spółki Międzygminna Komunikacja Tramwajowa, i grozi konsekwencjami prawnymi. 
 
Nasze stanowisko jest jednoznaczne, chcemy podtrzymać obowiązujące od 1993 r. porozumienie ponieważ jest ono dla nas satysfakcjonującemówi Grzegorz Leśniewicz, wiceprezydent Zgierza. – Jeśli nasi sąsiedzi chcą je zmienić, powinni przedstawić alternatywne propozycje. Na razie jednak ze strony Łodzi nie padły żadne konkrety. Jesteśmy przygotowani na twarde negocjacjedodaje
 
W wyniku spotkania wiceprezydenta Łodzi Pawła Paczkowskiego z przedstawicielami sąsiednich samorządów padło zapewnienie, że strona łódzka w ciągu dwóch tygodni przedstawi propozycje zmian. Później gminy będą miały tydzień czasu na ustosunkowanie się do zaprezentowanych pomysłów. 
 
W sporach o finansowanie połączeń wszyscy zapominają, które z rozwiązań jest najkorzystniejsze dla pasażerów. Omawiany problem to nie jedyne kłopoty linii 46. Już wcześniej istanły nieporozumienia pomiędzy Ozorkowem i Zgierzem, a gminą Zgierz co do wielkości wkładu w finansowanie połączeń. Ponadto stan torowiska pomiędzy Zgierzam a Ozorkowem jest fatalny i wymaga remontu. Osatnio dodatkowe kłopoty sprawiają kradzieże trakcji tramwajowych. 

Inne

Ciekawe artykuły

Dlaczego ząb trzeba leczyć kanałowo?

Endodoncja ma niezwykle istotne znaczenie dla pacjentów gabinetów dentystycznych. To ona ratuje zęby przed wyrwaniem – stanowi ostatni etap przed chirurgią stomatologiczną. Po usłyszeniu od

Kultura, historia i tradycja w Łódzkiem

Muzea zajmują w polskiej tradycji znaczące miejsce. Gromadzą i przechowują materialne świadectwa historii i kultury oraz dorobek artystyczny naszych przodków. Ekspozycje muzealne stanowią świadectwo minionych

Wodne atrakcje w województwie łódzkim

Lato sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, uprawianiu sportu i zażywaniu kąpieli. Piękna pogoda motywuje bowiem do działania i stwarza warunki, aby jak