REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Do Jeżewa na poligon … MARSZ

Pod takim hasłem obchodzono w tym roku VI Powiatowy Marsz Patrolowy organizowany przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zgierzu przy współpracy z Garnizonowym Ośrodkiem Mobilizacyjnym w Zgierzu, Nadleśnictwem Grotniki oraz Komendą Hufca ZHP w Zgierzu. Patronat nad imprezą objął Starosta Zgierski.

W marszu wzięły udział placówki szkolno – wychowawcze z terenu Powiatu Zgierskiego oraz współpracujące z Ośrodkiem szkoły. Organizatorzy imprezy pragną promować walory turystyczne, krajoznawcze oraz kulturowe powiatu, kształtować postawy proekologiczne i prozdrowotne oraz integrować społecznie osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego Sekretarz Adam Świniuch wraz z dyrekcją Ośrodka wręczyli nagrody, dyplomy i podziękowania za uczestnictwo w tegorocznej edycji Marszu Patrolowego. Organizatorzy i sponsorzy ufundowali upominki dla wszystkich drużyn, które ukończyły marsz, bez względu na zajęte miejsce.

Inne

Ciekawe artykuły