REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dyżur ekspercki z zakresu prawa pracy – 16.05.2014 (patronat medialny)

16 maja 2014 r. w naszej redakcji specjalnie dla mieszkańców Zgierza i dla naszych czytelników telefoniczny dyżur będzie pełnił ekspert z zakresu prawa pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Wydarzenie ma miejsce w ramach kampanii społecznej „Zanim Podejmiesz Pracę, wiedzę Twą wzbogacę”. Portal WirtualnyZgierz.pl jest partnerem akcji województwie łódzkim. 
 
Kampania informacyjna „Zanim podejmiesz pracę” jest kontynuacją projektu „Poznaj swoje prawa w pracy” realizowanego przez Państwowa Inspekcję Pracy w latach 2011-2012. Celem tegorocznej kampanii jest upowszechnianie wśród osób pracujących i pracowników, studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych i instytucjonalnych oraz ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu. Organizatorzy chcą również przybliżyć specyfikę zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego oraz kwestie umów terminowych. Tematyka kampanii informacyjno-promocyjnej obejmuje również zagadnienia legalności zatrudnienia cudzoziemców. Działania prowadzone w związku z kampanią polegają na:
  • dotarciu z przekazem kampanii do osób pracujących i przygotowujących się do podjęcia pracy, 
  • informowaniu o specyfice zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w zakresie przysługujących praw, obowiązków a także warunków ubezpieczenia społecznego, 
  • podnoszeniu poziomu wiedzy pracowników, osób przygotowujących się do podjęcia pracy i innych adresatów w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania.
 
Chcemy, aby każda osoba podejmująca zatrudnienie czyniła to mając świadomość wszystkich konsekwencji związanych z podpisaniem umowy – mówi Kamil Kałużny, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi. – Chcemy również zachęcić osoby podejmujące zatrudnienie do zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie elementy, które gwarantują właściwe przygotowanie do pracy u nowego pracodawcy – tj. należycie przeprowadzane wstępne badania lekarskie, szkolenia w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskania określonej przepisami informacji o warunkach zatrudnienia (w tym: obowiązującej dobowej/tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego).
 
Osoby zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem swojej wiedzy dotyczącej form zatrudnienia i przepisów prawa pracy zachęcamy do skorzystania z opracowanych publikacji i porad prawnych dostępnych na stronie kampanii: www.prawawpracy.pl
 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi prowadzi różnego rodzaju działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym skierowane do osób, które przygotowują się do podjęcia swojej pierwszej pracy, powrotu na rynek pracy, osób zawierających umowę z pracodawcą, a także osób zatrudnionych w formie zatrudnienia niepracowniczego. 
 
Dyżur pod patronatem portalu WirtualnyZgierz.pl będzie pełniony w piątek 16 maja 2014 r. w godz. 11.00-15.00 pod nr tel.: dla połączeń komórkowych  42 299 10 88; dla połączeń stacjonarnych 801 002 888.

Inne

Ciekawe artykuły

Jak spędzić udany urlop w Gdańsku?

Gdańsk to jeden z najpopularniejszych kierunków, w którym udają się urlopowicze przez cały rok. Położone tuż nad polskim nabrzeżem miasto obfituje w turystyczne atrakcje. Podpowiadamy,