REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Europejskie działania TRASA E-30

13 października 2011 roku na terenie województwa łódzkiego, w tym głównie na autostradzie A-2 oraz drogach krajowych nr 14 i 2/92 (europejski szlak tranzytowy E-30), odbyły się międzynarodowe działania pod kryptonimem „TRASA E-30”. Działania przeprowadzono angażując siły i środki Policji z komend w Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Zgierzu, Skierniewicach oraz Komisariatu Autostradowego. Zaangażowane były również służby Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Weterynaryjnej, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy GDDKiA, którzy wspierali działania Policji.

Celem działań była poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przestępczości, poprzez kompleksową kontrolę środków transportu drogowego. Jednocześnie prowadzone były one w innych województwach, przez które przechodzi przedmiotowa droga oraz w Niemczech i Holandii. W czasie 8-godzinnej kontroli, służby badały trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów, kontrolowano także przewożone ładunki pod kątem ujawnienia nielegalnych towarów – w tym alkoholu i papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Szczegółowo sprawdzano dokumenty kierujących oraz pojazdów pod kątem ich legalności, reagowano również na inne wykroczenia w ruchu drogowym. Podczas tych działań skontrolowano 339 pojazdów, nałożono 174 mandaty karne, zatrzymano 1 prawo jazdy i 36 dowodów rejestracyjnych. Ponadto ujawniono 3 kierujących pod wpływem alkoholu i 3 bez uprawnień do kierowania. Ponadto kontrolerzy stwierdzili 10 naruszeń w transporcie drogowym, które zakończono sporządzeniem decyzji administracyjnych

Inne

Ciekawe artykuły